НЧ“Напредък 1869″ спечели проект на платформа АГОРА -Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

Проект „Активни граждански общности чрез читалищата в България” – втори етап. Проектът е финансиран от Фондация „Америка за България”.

Цели

Проектът е насочен към засилване на гражданската роля на читалищата и цели:

 • да стимулира участие на общността в решаването на местни проблеми;
 • да подобри взаимодействието на читалищата с местните общности посредством нови подходи на участие и средства за развитие на общността;
 • да подобри взаимоотношенията между общностите и местните власти, бизнеса и други местни структури;
 • да мобилизира вътрешни ресурси за решаване на местни пролеми;
 • да популяризира модела на участие чрез читалищата и стимулира развитието на читалището като гражданска организация.

Обхват

В проекта ще бъдат включени 30 читалища, участници в Платформа АГОРА. Шест от тях са партньори на Платформа АГОРА от първия етап на проекта и ще продължат да надграждат започналите граждански инициативи, практики и инструменти. Във втория етап ще бъдат избрани нови 24 читалища. Те ще станат основния двигател на един цялостен процес на повишаване на гражданската активност на местните хора в нови 24 населени места чрез: провокиране на участието им в граждански дискусии; идентифициране и решаване на местни проблеми; изграждане на устойчиви партньорства; мобилизиране на средства за обществени каузи; ефективно взаимодействие с местните власти, бизнеса и други местни институции.

Тридесетте читалища – партньори ще преминат през следните програмни схеми на проект „Активни граждански общности чрез читалищата в България”:

 • Програма „Граждански дискусии „АГОРА”;
 • Програма „Граждански инициативи „АГОРА”;
 • Програма „Споделен опит”;
 • Програма „Медийна студентска програма”

Какво ще получат участниците в програмата

 • методология, обучение, консултантска помощ и експертна подкрепа за: провеждане на граждански дискусии по модела “Гражданска АГОРА”; фондонабирателни кампании; работа с медии; работа с доброволци. Наборът от  граждански инструменти за участие, които читалищата партньори ще получат е съобразен и адаптиран към спецификите на читалищната организация.
 • финансова подкрепа в размер на 7 500 лв. за реализиране на гражданска инициатива с участието на хората от общността, изведена от проведените общностни дискусии.
 • среда за споделяне на опит, практики, ресурси, възможности и перспективи под формата на семинари, обучителни посещения, кръгли маси и Панаир на общностни инициативи, където ще се демонстрира ефективността на гражданския подход през читалищата и неговото универсално приложение за решаване на местни проблеми.
 • Публичност и професионална ПР подкрепа;
 • Специализирана експертна помощ в зависимост от проблемната сфера на гражданската инициатива.

Продължителност

Втори етап:             октомври 2010 г. – април 2013 г. (надграждащ).

ПАНЕЛ 2 – специализирани дискусии: В Панел 2 ще бъдат избрани 18 читалища, тематично групирани по 3 във всяко от посочените по-долу тематични направления (направленията са определени на основата на идентифицираните проблемни области в първия етап):

 • „Алтернативен туризъм“
 • „Отдих, спорт и свободно време“
 • „Околна среда и биоземеделие“
 • „Фестивали на традиционни храни, занаяти и поминък“
 • „Права на гражданите“
 • „Стимулиране на местната филантропия“

Те ще преминат през следните стъпки на модела „Гражданска АГОРА“: стъпка 2/ идентифициране на местни лидери; стъпка 3/ граждански дискусии за обсъждане и извеждане на местен проблем с консенсус в съответното тематично направление; стъпка 4/ консултиране и работа на граждански екипи; стъпка 5/ граждански дискусии за обсъждане на решения на изведения проблем и извеждане на решение с консенсус; стъпка 6/ реализиране на местна гражданска инициатива за решаване на проблема; стъпка 7/ анализ на резултатите и устойчивост на модела. Кандидатите в Панел 2 задължително трябва да са извършили проучване на местните нужди и проблеми с участието на местните хора при определяне на конкретното тематично направление, за което кандидатстват.

 

НЧ „НАПРЕДЪК 1869“ е едно от 18-те читалища одобрени за участие по панел 2 в сектор „Права на гражданите“, които ще преминат през Програма „Граждански дискусии АГОРА” ще бъдат допуснати до следващите програми и ще получат финансова подкрепа.

Advertisements

Етикети:

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: