СПЕЧЕЛИХМЕ ПРОЕКТА ЗА ДОПЪЛВАЩА СУБСИДИЯ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА В РАЗМЕР НА 7000 ЛВ.

Съгласно чл. 90 на ПМС № 27 от 09.02.2009 г. за изпълнение на държавния бюджет на Р. България за 2007 г. министърът на финансите по предложение на министъра на културата предоставя като обща допълваща субсидия и/или целева субсидия за капиталови разходи на общините предвидените в централния бюджет средства за подпомагане дейността на народните читалища, в т. ч. – за текущ ремонт, набавяне на книги, периодични издания и компютърна техника.

Кандидатстването за допълваща субсидия се извърши на базата на одобрени Правила и чрез подаването на проектен фиш – утвърдени със заповед на министъра на културата № РД 09-113/25.03.2009 г.

В указания срок бяха подадени проектни фишове от 2279 читалища. Определената работна група, назначена със заповед на министъра на културата № РД 09 -114/25.03.009 г., разгледа всички постъпили проектни фишове. Общите критерии за разпределяне, които комисията прие, са следните:
– Подадените проекти да са в съответствие с изискванията и получени в МК в указания срок;
– Целесъобразност на проекта;
– Дейност на читалището;
– Получаване на средства по линията на допълващата целева субсидия в предходни години;
– Започнат вече вид ремонт по сградния фонд;
– Заявен процент на съфинансиране;
– Продължителност на извършване на ремонтни дейности;
– Започнат процес на автоматизация;
– Художественотворческа дейност на читалището.

Общо 2279 читалища от цяла България кандидатстваха за допълваща субсидия, от тях комисията предложи финансово да бъдат подкрепени 925 читалища. Същите да получат средства в размер общо на 3 000 000 лв., съгласно утвърден списък.

http://mc.government.bg/newsn.php?n=1462&i=1

От община Г. Оряховица 5 читалища от общо 15, получиха допълваща субсидия.

Читалище „Напредък 1869“ получи средства в размер на 7000 лв. за художествено – творческа дейност. Средствата ще използват за обновяване и подмяна  на сценичните костюми на самодейците от читалищните колективи.

Advertisements

Етикети: , ,

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: