Спечелен проект – „Адаптиране на архитектурната среда на НЧ „Напредък 1869“ гр. Горна Оряховица

През м. април тази година кандидатствахме по проект„Адаптиране на архитектурната среда на Читалище „Напредък 1869” гр. Горна Оряховица към Агенцията за хората с увреждания, според Методиката за финансиране от Агенцията за хората с увреждания на проекти за осигуряване на достъп и адаптиране на културни, исторически и спортни обекти с международно, национално и областно значение съгласно чл.2, ал.2, т.6 от Устройствения правилник на АХУ във връзка с чл.8, т.5 от Закона за интеграция на хората с увреждания.

Народно Читалище „Напредък 1869” гр. Г.Оряховица, кандидатства за финансиране на дейности по три компонента :

1. Осигуряване на външен достъп до читалището за лица с увреждания;

2. Приспособяване на вътрешната среда на читалището за самостоятелно посещаване от и пребиваване в него на лица с увреждания;

3. Изграждане на лифтова платформа за ползване от лица с увреждания.

След реализацията на проекта ще осигури възможност на хора с увреждания самостоятелно да наблюдават и участват в културния живот на Община Горна Оряховица.

Целева група по проекта са всички регистрирани 2439 /две хиляди четиристотин тридесет и девет/ лица с увреждания от община Горна Оряховица, както и многото останали нерегистрирани лица с увреждания, обхванати в институции, дневни центрове, защитени жилища и клубове.

Целева група са всички изброени по горе деца и лица с увреждания, които според собствените им разбирания и желания ще посещават концерти, театрални постановки и конкурси, провеждани в залата на Читалището, както като зрители, така и като участници.

Целева група по проекта са и хората с увреждания- гости на града и общината от страната и чужбина, желаещи да посетят концертите, конкурсите и театралните постановки на Читалищните формации, като и да представят успехите си в културната област, в която работят.

Обща стойност на проекта: 47 668,16 лв., като Размера на субсидията от АХУ : 45 905,29 лв. Размера на личния ни принос е 1 762,87 лв.

На 4 юли подписахме договор с Агенцията за хората с увреждания.

От началото на август 2008 г. се стартират строително ремонтните дейности. Продължителността на проекта е 6 месеца и следва да завърши през месец януари 2009 г.

Очаквани резултати

1. Ще се осъществи изискването една обществена сграда да стане достъпна, изискване което вече е в държавите от Европейския съюз е изпълнено.

2. Чрез стриктното спазване на изискването на Наредба № 6 за изграждане на достъпна среда ще се осигури действително добра достъпност, да може да ползва сградата еднакво удобно от всички посетители.

3. Подобрена визия на читалището за значението и ролята на културата

4. Разширяване на достъпа на хората с увреждания до качествени услуги в областта на културата и ефективно ползване на залата, сцената, интернет клуба и кафе клуба на читалището от деца, младежи и възрастни хора с увреждания.

5. Самостоятелно влизане в сградата на читалището , обозначено с международния символ „Инвалид“ с цел посещаване и пребиване в залите на читалището от лица с увреждания.

6. Ще се постави татктилна ивица на подхода от парадния вход за хората с зрителни увреждания.

7. Преодоляване на изолацията и социална интеграция чрез практикуване на художествени дейности от хора с увреждания.

8. Подобряване, разнообразяване и пълноценно използване на свободното време на хората с увреждания и превенция срещу негативните явления в обществото.

9. Предоставяне на възможност и мотивиране на хората с увреждания за участия в реализирането на програми, концерти и спектакли, изнесени на сцената в читалището

Етикети: ,

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Промяна )

Connecting to %s


%d bloggers like this: