ОТЧЕТ НА ДЕЙНОСТТА НА ЧИТАЛИЩНИТЕ КОЛЕКТИВИ ПРЕЗ 2008 г.

О Т Ч Е Т

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЧИТАЛИЩЕ “НАПРЕДЪК 1869”

за 2008 г.


Българското читалище е уникално явление в нашия културен и обществен живот – самоуправляващо се сдружение със статут на юридическо лице, което същевременно изпълнява и държавни културно просветни задачи в населеното място, задоволява културните потребности на гражданите.

Читалище „Напредък 1869” е културната институция на нашия град Горна Оряховица. И не само защото само по себе си то е читалище, а защото в него има художествени състави, които са доказали своят професионализъм и високо художествено ниво.

Изминалата година НЧ „Напредък 1869” кандидатства по множество проекти по различни оперативни програми към Европейските структурни фондове.

Спечелени и реализиращи се проекти:

1.Проект към Министерството на културата за компютърна техника и художествено творческа дейност е 48 214,41 лв – одобрена сума 4 000 лв за художествено -творческа дейност;

2.Спечелен и реализиран проект: АДАПТИРАНЕ НА АРХИТЕКТУРНАТА СРЕДА НА ЧИТАЛИЩЕ „НАПРЕДЪК 1869” ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА ЗА ДОСТЪП НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ към Агенцията за хората с увреждания за 47 668,16 лв. с продължителност – 6 месеца;

3. ПРОЕКТ „ЖИВОТЪТ Е СЦЕНА, НО ГОТОВИ ЛИ СМЕ ЗА НЕГО” с № BG/A2/153/2008/R2, финансиран от Национален център „Европейски младежки програми и инициативи” към Министерски съвет, София

Проектът е одобрен и стартира от 1 септември 2008 г. Срокът е две години.

Бенефициент е МЛАДЕЖКИ ТЕАТЪР „АЛТЕРНАТИВА” с главен художествен ръководител СИМЕОН ХРИСТОВ при НЧ „Напредък 1869” гр. Горна Оряховица.

Общата стойност на проекта е 12 730 лв. / дванадесет хиляди седемстотин и тридесет лв. /

Кандидатстващи и чакащи одобрение проекти:

1.Изготвен проект от екипа на НЧ „Напредък 1869”, подаден от община Г.Оряховица „Реконструкция и ремонт на Народно Читалище „Напредък 1869” гр. Горна Оряховица на стойност 4 920 739,42 лв.Продължителността на проекта ще бъде 12 месеца;

2.Проект по комуникационната стратегия на Р България за Европейския съюз „Читалищата – информирани за ЕС“ с партньор ЕвроНет Консулт на стойност – 14640 лв.с продължителност – 4 месеца;

3. Изготвен проект в помощ на Общинска администрация гр. Г. Оряховица за заетост 2009 г. ”Ангажираност в културно образователните дейности в община Горна Оряховица” на стойност – 38 500 лв. с продължителност – 9 месеца;

От месец април 2008 г. НЧ „Напредък 1869” има блог с адрес: https://napredak1869.wordpress.com/, в който се отразяват всички събития и културни мероприятия, произведени и реализирани от Читалищните колективи на територията на града, общината, региона и извън граница.

Блогът се списва от секретаря на Читалището и до момента има 8 696 посещения. В него се дава възможност на посетителите да се информират и коментират статиите. Блогът цели и формиране гражданско позиция по поставените статии.

През месец юли започна разработката на сайт на Читалището, които има за задача да покаже в интернет пространството широкомащабната, културно просветна функция на читалището и в частност на читалищните колективи. Сайтът работи от месец септември 2008 г. и има 57 страници, до този момент има 300 посещения, част от страниците му са в процес на разработка. До края на 2008 г. сайтът ще бъде актуален с Българска си версия. Английската версия ще бъде качена през 2009 г.. За желаещите да се информират за историята на Читалището и читалищните колективи, да послушат песни, изпълнени от Вокалните състави и индивидуалните изпълнители на Школата по изкуствата, да разгледат препълнените галерии от снимки, както и да си припомнят грандиозните концерти, осъществени на сцената на читалището, могат да посетят http://napredak1869.com/.

Изминалата година за съставите в читалище “Напредък 1869” беше изключително натоварен и наситен с изяви от различен характер в общината, региона, страната и зад граница.

  1. Школа по изкуствата – директор Аделина Колева

Годишно в школата се обучават над 400 възпитаници на възраст от 3 до 20 години.

ШКОЛАТА ПО ИЗКУСТВА има следната структура :
ПРОФИЛ КЛАСИЧЕСКИ ИНСТРУМЕНТИ
пиано – ръководител АДЕЛИНА КОЛЕВА и ЙОРДАН ДРЕМОВ
китара – ръководител МИЛКО ТОДОРОВ
елементарна теория и солфеж – ръководител ЙОРДАН ДРЕМОВ
ПРОФИЛ КЛАСИЧЕСКИ БАЛЕТ „ГРАЦИЯ” – художествен ръководител СОНЯ ГЕОРГИЕВА
ПРОФИЛ ФОРМАЦИЯ „ПАТИЛАНЦИ”
ВОКАЛНИ СЪСТАВИ:
1. ВС „Патиланчета”
2. ВС „Патиланци”
3. ВС „Нова Музика” – подготвителен
4. ВС „Нова Музика” – концертен
БАЛЕТ „КАЛИНА” – художествен ръководител КАЛИНКА ГЕНОВА

УЧАСТИЯ И НАГРАДИ

Месец Януари

26 януари участие на Боряна Бонева и Никола Чочев в гр. Сандански;

30 януари – смесена продукция на Школата по изкуства – профил класически инструменти.

Месец Февруари

13 февруари участие на ВС,,Нова Музика” в гр. Лясковец за деня на лозаря и винаря;

Концерт на ВС ,,Нова музика” – честване на деня на влюбените 14 февруари и отбелязване деня на винаря и лозаря в гр. Г. Оряховица;

22 февруари участие в концерт на ВС ,,Нова Музика” в х-л ,,Раховец”.

Месец Март

1 март концерт на малките възпитаници на Школата по изкуства организиран от Агенция закрила на детето;

8 мартенско матине на Школата по изкуства;

13 март концерт на Школата по изкуства в х-л ,,Болярски” гр. В. Търново;

20 март концерт на читалищните колективи за националния празник 3 март.

Месец Април

01 – 10 април участие на ВС ,,Нова Музика” в І световен младежки карнавал – фестивал ,,Орфей в Италия”

В конкурсната програма ,,Короната на Европа” завоюваха Супер Гранд При за целия вокален състав; две индивидуални Гранд При за Стелияна Христова и Никола Чочев;

ІІ – ра награда и покана за участие в международния конкурс в Литва през декември за Преслава Кръстева и ІІІ – та награда за Симона Димитрова;

12 – 13 април участие в VІ международен конкурс ,,Магията на песента гр. Търговище.

Поощрителна награда за Иван Георгиев и специална награда на радио Търговище.

І – ва награда за Богомил Бонев; ІІІ – та награда за Стелияна Христова и наградата на фирма ,,Приз”;

12 април участие на Школата по изкуства – профил класически балет по повод международния ден на балета в гр. Лясковец;

18 – 20 април участие на в Европейският младежки конкурс за изпълнители на класическа, поп – рок, джаз и нова авторска песен ,,Короната на Търновград”.

І – ва награда за Преслава Кръстева – статуетка и диплом; ІІ – ра награда за Симона Димитрова; ІІІ – та награда в за Стелияна Христова;

Април -Съвместен концерт на балет ,,Грация” с балетна школа ,,Балетино” в гр. В. Търново;

25 април участие на балет,,Калина” и на балет ,,Грация” в тържествен концерт по повод международния ден на балета в салона на НЧ ,,Напредък 1869” гр. Г. Оряховица;

април – открит урок пред родители на балет ,,Грация”;

Месец Май

10 – 11 май участие на балет ,,Грация” и на балет ,,Калина” на Х-ти Национален конкурс ,,Празник на модерния балет” гр. Варна, на който танцът ,,Мистерия” на балет ,,Калина” спечели ІІ – ра награда;

12 май участие на Школата по изкуства в благотворителен концерт в подкрепа на Ивайло Енчев;

14 – 17 май участие в 20–то издание на международния поп – рок конкурс ,,Сарандев”.

І – ва награда за Преслава Кръстева и специална награда на фирма ,,Ева”;

20 май концерт на Школата по изкуства по повод изпращане на възпитаниците -абитуриенти;

21 май участие в ІІІ– то издание на националния конкурс ,,Медни гласчета” гр Кубрат.

Гранд При за Боряна Бонева и песен продуцирана от екипа на Лили Иванова, III награда за Стелияна Христова и поощрителна награда за Богомил Бонев;

23 май Годишен концерт на профил класически балет ,,Грация”;

24 май участие на Школата по изкуства в концерт за празника на Славянската писменост и култура;

27 май съвместно участие на всички певци от ,,Нова Музика” с Биг Бенда на БНР на сцената на НЧ ,,Напредък 1869” гр. Г. Оряховица;

28 май участие в полуфинал на Детска евровизия 2008 гр. София;

29 май участие в концерт на ВС ,,Нова Музика” в х-л ,,Раховец”;

Месец Юни

06 – 08 юни участие в ІІІ Международен конкурс за популярна песен ,,Нова музика” гр. Горна Оряховица.

Гранд При за Никола Чочев, І – ва награда за Иван Георгиев Иванов, І – ва награда за Стелияна Христова, І – ва награда за Боряна Бонева, І – ва награда за Преслава Кръстева, І – ва и специална награда за ВС ,,Патиланци”, ІІІ – та награда за Симона Димитрова и ІІІ – та награда за Кръстияна Кръстева;

19 юни участие на Богомил Бонев, Стелияна Христова, Кръстияна Кръстева, Симона Димитрова, Боряна Бонева, Преслава Кръстева и Никола Чочев от ВС ,,Нова Музика” съвместно с Биг Бенда на БНР в зала 1 на БНР, София в концерт от поредицата ,,Новите гласове в Българската джаз и поп музика”;

26 юни благотворителен концерт ,,Не на дрогата” във В. Търново;

27 юни концерт на ВС ,,Нова Музика” и балет ,,Калина” в Интерхотел ,,Велико Търново”;

28 – 29 юни участие в единадесетото издание на националния конкурс за млади поп изпълнители ,,Тракийска лира” гр. Стара Загора.

Гранд При за Стелияна Христова, І – ва награда за Боряна Бонева и І – ва награда за Богомил Бонев.

Юни – Годишен концерт на Школата по изкуства профил класически балет и класически инструменти;

Месец Юли

16 – 20 юли участие във ІІ – ро издание на конкурса за популярна песен ,,Звезди над Дунав” гр. Силистра.

ІІ – ра награда за Иван Георгиев; ІІ – ро място за Стелияна Христова; ІІІ – то място за Богомил Бонев; І – во място за Никола Чочев и покана за участие в международен конкурс през декември в Украйна.

Юли – участие във фестивала ,,Веселый трамвайчик” в Украйна.

І – ва награда за песента ,,Remember” и Гранд При за цялостно представяне на Никола Чочев.

Месец Август

11 – 18 август участие в международния конкурс за поп – изпълнители в Костинести – Румъния.

І – во място за Никола Чочев; ІІІ – то място за Преслава Кръстева; І – во място за Стелияна Христова; Специална награда на радио ,,Клуж” за Богомил Бонев;

август – участие на формация ,,Патиланци” в национален конкурс ,,Бургас и морето”.

Месец Септември

5 септември участие на Кръстияна Кръстева в концерт на Вики Алмазидо и Милчо Левиев в Несебър;

10 септември откриване на творческият сезон на Школата по изкуства в изложбена зала в Г. Оряховица и представяне на песента на Кръстияна Кръстева ,,Една мечта”, с която се класирала за финала на Българската Детската Евровизия;

14 септември участие на Кръстияна Кръстева и Боряна Бонева в концерт за 50 годишнината на БНТ;

15 септември самостоятелен концерт на ВС ,,Нова Музика” и солисти с Биг Бенда на БНР в гр. В. Търново;

18 септември Кръстияна Кръстева, формация ,,Патиланци” и балет ,,Веда джуниър” участваха и спечелиха БГ Детска Евровезия 2008 г. Националната селекция се проведе в зала 2 на НДК гр. София;

26 – 29 септември участие VІ Международен конкурс ,,Сребърна Янтра” в гр. В. Търново.

За най – добри в съответните възрастови групи, журито избра Богомил Бонев и Стелияна Христова. Те бяха отличени за най – добро комплексно представяне; Иван Георгиев и Симона Димитрова бяха отличени с поощрителни награди; Иван Иванов получи и наградата на детското жури, а Симона Димитрова – покана за участие в конкурс в Скопие.

Септември Галина Макавеева от ВС ,,Нова Музика” стана солистка на ,,Мюзик айдъл биг бенд”;

Септември Боряна Бонева възпитаничка на Школата по изкуства проби в чарт на MTV с ,,Book of Reasons” – английската версия на първия й сингъл ,,Ти не си”, които тя направи заедно с Графа и с която две седмици беше на шесто място.

Месец Октомври

1 октомври концерт на Школата по изкуства по случай Международния ден на музиката в Изложбени зали гр.Горна Оряховица;

3 октомври – участие на балет ,,Грация” в V – та национална среща на столетните читалища;

7 октомври участие на Школата по изкуства в благотворителен концерт за лечение на 5 годишната Едита Цвяткова;

23 октомври участие на Преслава Кръстева в юбилеен концерт на Нели Рангелова;

29 октомври участие на Симона Димитрова, Боряна Бонева, Кръстияна Кръстева и Галина Макавеева и ВС ,,Нова Музика” в концерт ,,Новите гласове на българската джаз, поп и рок музика” организиран от Биг Бенда на БНР с диригент Янко Миладинов.

31 октомври концерт на читалищните колективи по повод 1 ноември – Ден на народните будители.

Месец Ноември

1 ноември концерт на Школата по изкуства по повод 1 ноември – Ден на народните будители, гр. Лясковец;

1 – 2 ноември участие на Преслава Кръстева в ,,Златния Арлекин” Драматичен театър ,,Иван Радоев” гр. Плевен.

5 ноември смесена продукция – класически инструменти.

15 – 23 ноември участие на Кръстияна Кръстева и приятели от формация ,,Патиланци” в Детска Евровизия, Кипър.

Месец Декември

11 декември класови коледни продукции на Школата по изкуства – НЧ ,, Напредък 1869”.

18 декември коледен концерт на Школата по изкуства – мюзикъл”Вълшебници” – премиера.

24 декември ,,Бъдни вечер в нашите души” – концерт на формация ,,Патиланци” в църквата ,,Св. Георги”.

30 декември Участие на ВС „Нова музика” , хор „Еделвайс”, ФА „Сидер Войвода” и МТ „Алтернатива” в благотворителен концерт на открита сцена„Светлина за Самуил”, организиран от Община Г. Оряховица

  1. Хор „Славянско единство” – гл. художествен ръководител маестро Донка Копринкова

Хор „Славянско единство” посвети 2008 година на обновяването и разширяването на репертоара си с популярни, аранжирани за четиригласен смесен хор песни. С навлизането в новия репертоар бяха привлечени и нови хористи, а това е едно обещаваща тенденция във връзка с бъдещето на състава. След коледно-новогодишното турне на камерна формация „Славянско единство” в Италия и участието на хора в тържествения концерт, посветен на 130-годишнината от Освобождението на България от турско робство, започна подготовка за осъществяването на първата част от двойния диск, посветен на 115-годишнината на състава през 2009 година. Записите бяха направени в средата на месец май в църквата „Успение Богородично” гр. Горна Оряховица, а втората част вероятно ще бъде записана през пролетта на следващата година

В края на месец май Хорът откри поредното издание на Международния фестивал на туристическата песен в гр. Г. Оряховица, а пианистът Антон Благоев и басът Росен Кръстев взеха участие в Четвъртия фестивал на хоровата музика в Разград.

На 19 юни хор „Славянско единство” с любезното съдействие на Община Горна Оряховица организира изложба – концерт в градската художествена галерия на хориста Мариян Костадинов – абсолвент иконограф от ВТУ. Той беше и солист на част от изпълнените при откриването на изложбата църковно-славянски песнопения.

За съжаление планираното за средата на юли концертно турне в Грац не можа да се осъществи по финансови и организационни причини и така хорът приключи сезона си на 10 юли.

На първи септември заедно с новия певчески сезон започна и подготовката за участието на състава в Първия международен хоров фестивал в Истанбул – Турция от 05. до 09. ноември – събитие, което предшества обявяването на града за световна столица на културата през 2009 година. В рамките на фестивала хорът изнесе пет концерта – с различни програми и участва в хорови ателиета и семинари. Единият от концертите бе в побратимения на Г. Оряховица квартал на Истанбул – Буюкчекмедже, а друг бе изнесен в т.нар. „Желязна църква.”

Участието в концерта, посветен на Деня на народните будители.

Самостоятелен Коледен концерт в изложбени зали гр. Г. Оряховица – 19.12.2008 г.

На 20.12.2008 г. в гр. Разград ХОР “СЛАВЯНСКО ЕДИНСТВО” бе поканен като гост – участник по повод честването 130 години хорово дело в града. В концертната програма участва и местния хор “Железни струни”.Концертът бе в църквата “Свети Николай Чудотворец” – храма, в който е пеел първият църковен хор през 1878 година.Концерт Разград, заедно с участието на Разградския хор „Железни струни”.

Третият коледен концерт бе в Лясковец на 22.12, по покана на кмета на общината – г-жа Ивелина Гецова.

  1. Младежки театър „Алтернатива” – гл. художествен ръководител Симеон Христов

От 2000 година МТ ,,Алтернатива ” работи с програма ,,Младеж”, Световната банка и Европейската младежка фондация – Страсбург. След направените многобройни обмени, театърът натрупа положителен опит от своята работа, като започна активно да подпомага сродните си партньори, не само в областта на театралната дейност, но и в умение при осъществяване на младежки контакти.

Активното сътрудничество с дом ,,Асен Златаров” – София, СУПЗ ,,Елена Грънчарова” – Г. Оряховица и център ,,Отворени врати” – Велико Търново съответства на една от целите на младите хора – да подпомагат младежи в неравностойно положение и чрез изкуството да ги социализират в обществото.

За израстването на групата в сферата на гражданското образование и дейност, активна помощ оказва фондация ,,Бизнес и образование” – София, преподаватели от Софийският университет, писателите Стефан Цанев, Васил Станилов и др.

Работата по международни програми разширява възможностите за международни контакти и знания за Европейската общност. По този начин се осъществяват основните цели на формированието – да изгради мост между любителската и професионалната сфера на изява на личността, чрез осмисляне свободното време и да допринася с информация, чрез комуникация, свободен обмен на идеи и знания, с действия и пример за по – добро разбиране на начина на живот на ,,другия”.

През 2008 г. в МТ „Алтернатива” работят трима доброволци от Германия..

През тази година театърът гостува в Чехия и Франция. Успешно се реализира проекта ,,Театърът – сбъднати мечти” от 27.12.2007 г. до 07.01.2008 г. с участието на театри от Испания, Швеция, Италия, Литва и България.

През изминалата година и към момента има доброволци от МТ „Алтернатива” в Швеция и Дания.

Театърът бе отличен на V – то Младежко изложение гр. Варна с Първа награда.

През тази година от проекти на МТ „Алтернатива” са усвоени над 100 хил. лева от читалището!

Успешно бе реализиран съвместния проект със сдружение ,,Приятели” БАЛИЗ – ,,Изкуството ни помага да бъдем заедно – днес на сцената, утре в едно по-толерантно, културно и възпитано общество”. Реализиран бе спектакъла ,,Весели игри за всички” с участие на деца с ментални увреждания. От миналата година театърът работи съвместно с театър ,,Цвете” – София за реализиране на младежки форум – спектакли. През миналата година реализирахме спектакъла ,,Забавления – къде?”.

Детски Коледни спектакли в училищата и детските градини на община Горна Оряховица и Община Лясковец, бяха изнесени от МТ”Алтернатива”- в интервала 15-23.12.2008 г.

Театър „Алтернатива” участва на 30.12.2008 г в благотворителния концерт на открито „Светлина за Самуил”, организиран от Община Г. Оряховица.

4. ФА „Сидер Войвода” с гл. художествен ръководител Георги Петров

Основен мотив в дейността на ансамбъла през 2008 година бе реализацията на фолклорна програма, която от една страна да представи многообразието на българския фолклор, и от друга да отговори на съвременните изисквания за успешна реализация на пазара на фолклорното изкуство.

През отчетния период бяха поставени следните нови музикално танцови произведения:

“Северняшки танц” – хореография Валентин Халваджиев, музика Георги Петров – музикално танцова постановка с мотиви от фолклорна област “Мизия”

Акапелните песни:

“Айде сънце зайде” – обр.Филип Кутев

“Месечико , Дафинко” – обр.Иван Вълев

“Па накладе” – обр.Иван Вълев

Соловите песни:

“Любе, любе, първо любе”

“Любили са се”

Оркестровата пиеса:

“Мизийска сюита”

ФА”Сидер войвода” се представи успешно на международния фолклорен фестивал в гр.Кавала република Гърция през месец август където бяха изнесени 7 концерта.

През 2008 година ансамбъла е изнесъл около 15 самостоятелни концерта и около 10 концерта заедно със другите състави на читалището.

5. ДЮФА „Гусларче” – с гл. художествен ръководител Иванка Несторова

През 2008 г. в ДЮФА „Гусларче” се обучават 20 деца в две възрастови групи в направление „Български народни танци”. Съставът се възстановява бавно, но с постоянни усилия и помощ от ФА „Сидер Войвода” и ръководството на НЧ „Напредък 1869”.

През изминалата година ДЮФА „Гусларче” е взе участие в празника, организиран от община Г. Оряховица по случай 24 май – ден на българската просвета и култура и на славянската писменост. Изпълниха два танца „Копаница” и „Български ритми”.

Гостува с участие в Годишния концерт на Балетна школа „Грация” през м. юни 2008 г.

Участва в Читалищния концерт – спектакъл, посветен на 1 ноември – Ден на Будителите.

6. Хор „Еделвайс” с гл. художествен ръководител Евгени Хаджи Дончев

Съставът, наброяващ 18 самодееца, работи с желание и всеотдайност за оцеляване на българския дух и обич към красивата природа на България. Той е последовател на своите предци от хор ,,Балканско ехо” към ЖТД – во ,,Балкан – 1938” с ръководител Христо Спиридонов. Състава желае да съхрани това наследство и да го предаде на подрастващите поколения. Чрез хубавата песен ДА НЕ ЗАБРАВЯТ своя РОД и РОДИНА! Да ги тачат с любов и преклонение, независимо от трудностите, с които се срещат всеки ден в живота.

През 2008 г. участва в ХІІІ – я регионален преглед на старата градска песен „Божури”, организиран от Община Г. Оряховица и бе награден с Грамота за участие.

Грамота за участие получи Хор „Еделвайс” и от VІІ Международен фестивал на Туристическата песен „С песен приятели”, организиран от МК и Община Г. Оряховица и проведен на 31.май 2008 г.

При участието си в ХХ-тия Национален песенен празник „Песните на България” през 7-8 юни 2008 г. в гр. Стара Загора, хорът бе награден с грамота и плакет от Български Туристически съюз.

Участие на хор „Еделвайс” и създаденото към него Трио „Чаровен блян” в благотворителния новогодишен концерт „Светлина за Самуил”, организиран от Община Г. Оряховица.

7. Творческо-литературна група „Асен Разцветников” – гл. худоествен ръководител Антон Рашков

В групата членуват 17 члена.

През 2008 г. членове на групата участваха в национални конкурси за поезия в градовете Бяла, Кула, Мелник, Дряново, Г. Оряховица и др. градове от страната.
Много от тях имат награди и отличия за поезия и художествена проза /есе, къс разказ и очерк / : Антон Рашков, Димитър Панайотов, Любен Илиев, Дора Ефтимова, Зорка Димитрова и др.
Редовно участие в тържествата, организирани и провеждани от НЧ„Напредък 1869” гр. Г. Оряховица, осъществени срещи с обучаващите се в детски и учебни заведения и работници от трудови колективи.
През 2008 година в националния конкурс „Бяла-2008” бяха отличени с трета награда – д-р Дочка Василева с творбата й „Хоро”и „Простете Баронесата” и 16 годишната Златомира Кулчева за творбата й „Бяла”. Специален приз за Дора Ефтимова и творбата й „Вяра, надежда, любов”.
Проведена бе среща с група „Юнеско” с ръководител Емилия Косева – преподавател по български език и литература в ПГЕЕ „М.В. Ломоносов”. Срещата протече в две части: Запознаване с теория на стихотворството и авторски рецитал. Срещата бе ползотворна: учениците получиха юбилейни сборници от групата и литературно-публицистични изследвания на творчеството на Йордан Йовков и Димчо Дебелянов от д-р по филология Николинка Енчева.

Атанас Петров:

Председател на НЧ „Напредък 1869”

Advertisements

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: