Отчет за дейността на НЧ „Напредък 1869“ за периода 2007 -2009 г.

Уважаеми, членове, приятели, поддръжници,

За читалище „НАПРЕДЪК 1869”  периода 2007 – 2009  бе една период на предизвикателствата. От една страна да успеем да задържим постигнатото ниво и качество на работа, от друга – да намерим ресурс и стимул да разширим обхвата на дейности и инициативи.

С първото се справихме, за второто имаме вече старта, който ще осмисли работата ни и през цялата 2010 година.

Онова, което нашите потребители на услуги и членове очакват от нас, а именно: читалището да предлага условия за занимания на деца, ученици в учебни и творчески дейности; да обединява и приобщава хора в активна възраст за един по-активен социален живот; да инициира прояви, които вълнуват и провокират гражданите беше отправната ни точка във всяко начинание през периода.

Давайки си сметка през този периода  колко много са  аудиториите, обект на мениджмънта на читалището, като започнем от децата в школите, през родителите им иинституции, до външните ни донори. За всяка от тях търсим специалната и ефективна политика и механизми на работа. До някъде успяваме, другаде – все още не, но затова пък има смисъл да ни има, за да се променяме и ставаме по-успешни.

Голямото щастие на екипа на НАПРЕДЪК  е работата за и със изключително широк кръг различни по възраст, социален статус, принадлежност и интереси,представители на общността.

Това е колкото трудно, толкова и благодарно.

Затова ще продължаваме да го правим, така, че поне част от тези много деца,млади и по-зрели хора да остават удовлетворени от онова, което им дава читалището, да продължават да искат от нас винаги нещо повече.

Благодаря на всички, които бяха част от голямото общество колеги, приятели,ползватели, поддръжници на читалището  през периода 2007 – 2009 г..

Благодаря на членовете на Настоятелството:

Грета Стоянова, Димитър Стоянов, Светозар Моллов, Веселин Какамъков и Ангел Колев

Отчетите за дейността на НЧ „Напредък 1869”  през  изминалите 2007 и 2008 година са приети от  Общо събрание, проведено в края на всяка от двете години, а отчета за 2008 г. е публикуван в блога на читалището и на сайта на община Г. Оряховица, затова в детайли няма да се спираме и описваме отделните прояви на съставите при читалището.

През изтеклата година екипа на читалището работеше за:

1.  Обучение на деца, младежи, възрастни;

2.  Изява на деца и младежи в клубове и формации, школи и профили;

3. Културни изяви за деца и възрастни на градски, регионални,национални и международни сцени;

4.   По-добра материална база и комфорт на читалището;

5. Развитие и поддържане на членството ни в Национални и международни партньорства и мрежи;

6. Осигуряване на финансовата си устойчивост;

7. За по-добрия имидж на Г. Оряховица и хората на Горна Оряховица.

Ето нашите резултати,продукт на целогодишните дейности, подчинени на гореизброените ни  цели и произтичащите от тях задачи.

І. Основни направления и дейности

ХОР”СЛАВЯНСКО ЕДИНСТВО”

Новата календарна година за състава започва в реновирана хорова зала след основен ремонт.

Първата изява на хор „Славянско единство” през 2009 година беше самостоятелният концерт по повод Националния празник на България – 03 март, който се проведе в залата на Общината.

На 29 май, отново в залата на Общината, хор „Славянско единство” участва в закриването на Международния фестивал на туристическата песен и със съвместните си изпълнения с гостуващите турски университетски хор и оркестър, отбеляза празника на града и удостояването на Маестро Донка Копринкова със званието „Почетен гражданин” на Горна Оряховица.

През 2009 година хор „Славянско единство” отбеляза своята 115 – годишнина. На 19. 06. 2009 г. тържественият концерт, посветен на юбилея събра в Читалище „Напредък 1869” много приятели на хоровата музика – бивши хористи, членове на хорово-диригентската колегия, представители на хорове от страна и от чужбина.

От 2 до 6 юли 2009 година хор „Славянско единство” участва третото издание на Международния хоров фестивал „Castelli incantati” в Рим. Със своите 4 фестивални участия – в четири различни града в околностите на Рим и концерта в базиликата „Сан Клементе”, пазеща мощите на св. Кирил, хорът остави ярки впечатления сред организатори, публика и колеги от останалите състави.

Новият творчески сезон започна на 10 септември с подготовка на изцяло нов репертоар за тържествата по повод 140-годишнината на Читалище „Напредък 1869”. Самостоятелният концерт на хора в рамките на празничната декада се осъществи на 30 ноември, а на 03.12. „Славянско единство” взе участие в Тържествения юбилеен концерт, завършващ честванията.

ФОЛКЛОРЕН АНСАМБЪЛ ”СИДЕР ВОЙВОДА”

Дейността на ансамбъла през 2009 година  бе  реализацията на фолклорна програма, която от една страна да представи многообразието на българския фолклор, и от друга да отговори на съвременните изисквания за успешна реализация на пазара на фолклорното изкуство.

През отчетния период ФА ”Сидер войвода” изнесе около – 30 концерта в страната и зад граница:

 • Концерт по повод деня на любителското художествено творчество – 1 март.
 • Концерт на представителна делегация от САЩ на “Арбанаси палас”
 • Участие в третия преглед на фолклорните състави към българската секция на ЦИОФФ – гр.Казанлък, където ансамбъла защити представителство за ЦИОФ – България и е поканен за участие в четвъртия преглед през 2010 година.
 • Шест концерта в република Унгария на международния дунавски фестивал.
 • Два концерта в гр. Свищов по повод организирането от община Свищов -преплуване на река Дунав и годишнина от Освобождението на гр. Свищов.
 • Концерти в с. Плачковци, с. Козаревец, с. Джулюница, с.Драгижево, с.Мерданя, с.Добри дял, гр. Лясковец, гр.Долна Оряховица, гр.Горна Оряховица и др.

През 2009 г. бяха поставени следните нови музикално танцови произведения:

“Пирински мотиви” – музикално танцова постановка с мотиви от фолклорна област “Пирин” – За постановката успяхме да ушием нов костюм на ансамбъла  на стойност 2500 лв.

Акапелните песни:

“Не бързай слънчо, не бързай” – обр.Филип Кутев

“Месечико , Дафинко” – обр.Иван Вълев

“Па накладе” – обр.Иван Вълев

“Любе, любе, първо любе” – обр.Барулов

Оркестровата пиеса:

“Тракийско настроение”

Основни задачи за сезон 2009 – 2010 г.:

 • Създаване и реализация на нова музикално танцова постановка

от шопската фолклорна област.

 • Участие в националния конкурс за камерни танци Горна Оряховица – 2010 г.
 • Участие в два международни фолклорни фестивали  в Гърция и Италия.
 • Създаване на нов – 2 диск на ФА”Сидер войвода”.

МЛАДЕЖКИ ТЕАТЪР ,, АЛТЕРНАТИВА”

От 2000 година МТ ,,Алтернатива ” работи с програма ,,Младеж” и „Младежта в действие“ 2007 – 2013, Световната банка и Европейската младежка фондация – Страсбург. След направените многобройни обмени, театърът натрупа положителен опит от своята работа, като започна активно да подпомага сродните си партньори, не само в областта на театралната дейност, но и в умение при осъществяване на младежки контакти.

Активното сътрудничество с дом ,,Асен Златаров”–София, Сдружение „Приятели”– Г.Оряховица, Община Варна и център ,,Отворени врати”–Велико Търново съответства на една от целите на младите хора – да подпомагат младежи в неравностойно положение, и чрез изкуството да ги социализират в обществото.

За израстването на театъра в сферата на гражданското образование и дейност, активна помощ оказва фондация,,Бизнес и образование”–София, преподаватели от Софийският университет, писателите Стефан Цанев, Васил Станилов, Недялко Йорданов, Хайгйшот Агасян  и др.

Театъра е част от младежката театрална мрежа „Агора” и работи върху нови театрални приоми за решаване на обществени проблеми чрез изкуството. Ползва методите на Гали и форум театъра.

През 2009- та бе реализиран спектакъла ,,Ще те накарам да се влюбиш” от Н.Йорданов, които се радва на интерес в средите на тинейджарите.

От миналата година театърът работи съвместно с театър ,,Цвете”–София за реализиране на младежки форум – спектакли. Миналата година бе реализиран спектакъла ,,Забавления – къде?”, а тази година спектакъла  „Приятелки”, с който гостува в София.

В момента с МТ ”Алтернатива” по проект работят и трима доброволци от Полша, Швеция и Испания. До сега в театъра за работа по европейската комуникативност на младежите са работили над 15 доброволеца от различни Европейски държави. Това обогатява нашите младежи и им дава равни шансове с техните европейски колеги.

В момента МТ „Алтернатива” има изпратени български доброволци в Швеция и Дания и има реализирани над 25 младежки обмена по проекти.

2009 година бе година на успешни обмени. През април тази година театърът гостува в Словакия.

Юли успешно се реализира многостранният проект ,,Актьори на европейската сцена” с участието на театрални групи от Полша, Италия, Латвия, Румъния, Чехия, Естония и България.

През август 2009 г. се осъществи и 15 дневно пребиваване на театралния колектив в Сундсвалд Швеция, където по проекта ”Игри от севера до юга ”бе работено съвместно с унгарска и шведска театрална група. За тези пътувания не се ползват читалищни пари, а участниците лично заплащат 30% от стойността на пътуването.

От първи до седми юли 2009г се постави и началото на празниците в Горна Оряховица на младежките аматьорски театрални колективи.В него участваха над 15 младежки колектива от цяла България .

Един месец по-рано се проведе първата Асамблея на „Българската Асоциация на аматьорски театри”. Нашия театър бе един от основателите.

На  VІ– то Младежко изложение в  гр. Варна театърът бе отличен с Първа награда.

През тази година чрез проекти на МТ „Алтернатива” са получени за дейности в читалището и усвоени над 60 хил. лева!

Работата по международни програми разширява възможностите за международни контакти и знания за Европейската общност. По този начин се осъществяват основните цели на формированието – да изгради мост между любителската и професионалната сфера на изява на личността, чрез осмисляне свободното време и да допринася с информация, чрез комуникация, свободен обмен на идеи и знания, с действия и пример за по – добро разбиране на начина на живот на ,,другия”.

ШКОЛА ПО ИЗКУСТВАТА

В създадените профили на школата: класически инструменти, балет „Грация”, Формация „Патиланци” със звена Балет „Калина”, Вокални Състави – ,,Патиланчета”, ,,Нова Музика” – подготвителен и ,,Нова Музика” – концертен  се обучават над 300 талантливи, млади хора.

От тази година Школа по изкуствата обогати своите дейности с още два профила -състав за хип – хоп с ръководител Алла Константинова и рок група ,,Сехем” с ръководител Димитър Червенков.

Благодарение на прекрасната работа на творческия екип, добрата и ползотворна дейност на Школа по изкуствата с директор Аделина Колева  и художествените ръководители Калинка Генова, Соня Георгиева, Йордан Дремов и Милко Тодоров, води до сериозни успехи – многобройни награди от национални и международни конкурси и фестивали, TV и Шоу програми, програми на БНР, благотворителни прояви и др.

Широкомащабните дейностти на съставите при Школата по изкуства представяме по месеци:

 • Януари

Стелияна Христова спечели годишна стипендия, предоставена от Фондация „Димитър Бербатов”. Талантливата изпълнителка е победителка в област „Изкуство” във възрастова група V – VІІІ клас.

Българско национално радио, по инициатива на  Мая Райкова, продуцира три песни за  талантите на ВС „Нова музика” а именно:  Боряна Бонева, Стелияна Христова и Галина Макавеева. А музиката  е дело на композитора Валентин Тонков.

Песента „Напред-назад” на Боряна Бонева с видеоклип към нея постигна невероятен успех. Текстът е написан съвместно от Владимир Ампов – Графа и  Гергана Турийска. В песента участват и нашумелите пловдивски рапъри „Respect”.

 • Февруари

ВС „Нова музика” участва в Салона по изкуство и култура по програма „Христо Ботев” на БНР,  под надслов „С поезия и музика да си спомним за Дамян Дамянов…”, посветен на един от емблематичните български поети. Биг Бендът на БНР с  диригент е маестро Янко Миладинов, заедно с изпълнителите на ВС „Нова музика” с вокален педагог Аделина Колева, изпълниха едни от най-популярните песни, създадени по стихове на Дамян Дамянов. Солистите на състава Боряна Бонева и Никола Чочев изпяха превърналите се в шлагери „Панаири” и „Есен”.

Профил Балет „Грация” участва в концерта ,,Купидон купон” по случай Деня на влюбените /14 февруари/.

 • Март

Солистът на ВС „Нова музика” Никола Чочев бе поканен от  местна музикална школа в два града в Русия /Москва и Дзержинск/ . В Москва възпитаникът на Аделина Колева посети две от най-престижните висши музикални училища в страната – „Гнесинский университет“ и ,,Московский университет за култура и изкуство“. В руската столица той бе и на прослушване при Филип Киркоров и преподавателите на Дима Билан. А в Дзержинск имаше четири участия.

На 20 март се състоя концерт по случай Първа пролет под надслов „Вярваме само на щъркелите” с участието на възпитаниците на Аделина Колева и МТ „Алтернатива” с гл. художествен ръководител Симеон Христов. В събитието се включиха също балетите към Школата по изкуства-  „Грация” и „Калина”.

Профил Балет „Грация” взе участие в концерта по повод 55 години ТЛГ ,,Асен Разцветников”. Освен „грациите” в тържеството се включиха и изпълнителите от ВС „Нова Музика“ Радостина Стоянова и Богомил Бонев.

Трето място във втора възрастова група спечели балет „Калина”  на IX – я национален конкурс „Празник на модерния балет”, проведен в гр. Варна на 21 април т.г. в Двореца на културата и спорта. Момичетата на Калинка Генова получиха отличието за изпълнението на  двата танца „Шпионки” и „Магьосници”.

 • Април

Три първи награди спечелиха възпитаниците на Аделина Колева, както и наградата на Община Търговище от VІІ – я национален конкурс за млади изпълнители на популярна песен „Магията на песента” в гр. Търговище.

На първо място сред най-малките убедително бе  Иван Иванов, във втора възрастова група призът отиде при Радостина Стоянова, а при най-големите победител стана Стелияна Христова. Поощрения получи Десислава Златева. А наградата на Община Търговище завоюва Стелияна Христова.

Проведен бе юбилеен концерт на балетното изкуство в Горна Оряховица – 55 години Детска балетна школа и 5 години балет „Грация”. Организаторите профил балет „Грация” с худ. ръководител Соня Георгиева зарадва многобройната си публика с изящни танци, великолепна хореография изпълнена от  балеринките на възраст от  3 до 18 години. На  тържеството по случай годишнината имаше много гости – основателката на балетната школа – Стефка Антонова, Нина Мъжлекова и  представители на ба­летни школи от Велико Търново, Лясковец, Търговище, Попово и Разград.

Формация „Патиланци” участва в XV – то издание на Международния конкурс за певци и балети „Сребърно кокиче” в гр. Арат, Румъния, спечелвайки няколко награди. Стелияна Христова, Иван Иванов и Богомил Бонев заеха първите места. Достойно се представиха и Симона Димитрова и Радостина Стоянова. Те бяха класирани на трето място.

Балет „Калина” също взе участие в конкурса, завоювайки две отличия. Балерините се представиха с танците – „Бягство” и ,,Мистерия”. За изпълнението на „Бягство” те получиха първа награда в трета възрастова група над 16 години, а с „Мистерия” бяха класирани втори в трета възрастова група.

Формация  „Патиланци” участва в Националния конкурс „Звездици за Лора” в гр. Свищов. Журито определи за победител при малките певци – Иван Иванов, а в останалите възрастови групи – Десислава Златева, Робърт Ангелов и Стелияна Христова. Освен отличието в категорията, в която се представя Стелияна Христова бе удостоена с още един приз – наградата на кмета на Община Свищов.

Иван Иванов от Формация „Патиланци” победи в Националния конкурс за млади изпълнители на българска популярна песен „Сезони” в гр. Бургас, а Стелияна Христова бе класирана от журито на трето място. Своят успешен дебют на този форум направиха талантите –  Ирена Куцарова, Радостина Стоянова и Лия Любенова.

„Грациите”  на Соня Георгиева участваха в концерта на Балетна школа ,,Балетино” от гр. В. Търново.

Профил Балет „Грация” се включи в Поздравителния концерт за хора с онкологични заболявания.

 • Май

ВС „Нова музика” се завърна с пет призови места от XXI – я Международен поп – рок  конкурс „Сарандев”/гр. Добрич/ и Гран При за Никола Чочев. В първа възрастова група Стелияна Христова грабна първото място. Голямата награда на музикалния форум в Добрич – Гран При, бе присъдена на Никола Чочев. На второ място в трета група журито класира Галина Макавеева.

Освен при индивидуалните изпълнители съставът заслужено завоюва и два приза за авторска песен – поощрителна награда на Преслава Кръстева /„Мога да летя”/ и  второ място, спечелено от Мая Колева /„Как да те спася”/.

С трето място в трета възрастова група бе отличен балет „Калина” с участието си във Международния  танцов фестивал „Танцуваща река”, гр. Русе. Балерините спечелиха с изпълнението на танците „Бягство” и „Мистерия”.

ВС „Нова музика” участва в V – я Европейски младежки конкурс за изпълнители на класическа, поп-рок, джаз и нова авторска песен „Короната на Търновград – 2009“, състоял сена 8 – 10 май. Участието на състава в този форум му донесе много призови места и съвместни предложения. Участието на състава на форума му донесе много призови места и съвместни предложения за работа в бъдещи музикални проекти.

Второ място завоюва авторската песен „Baby” в изпълнение на Галина Макавеева. Специална награда за най-добро комплексно представяне заслужи Стелияна Христова.  С още две отличия бе наградена талантливата възпитаничка на Аделина Колева – Боряна Бонева. Журито присъди на нея специалната награда на ректора на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” и наградата на Фондация „Короната на Търновград”, представляваща  еднократна стипендия за най-перспективен млад изпълнител.

Профил Балет ,,Грация” участва в концерт на хижа ,,Божур”, посветен на 6 май – Гергьовден и Празник на българската армия.

Профил балет „Грация” участва в Благотворителен концерт за деца сираци – Младежки дом,  гр. Г. Оряховица.

Участие на съставите от Школата по изкуствата в организирания от Община Г. Оряховица концерт под надслов „Талантите на Горна Оряховица пеят и танцуват за горнооряховчани и гости на града”.

Самостоятелен концерт на ВС „Нова Музика” за празника на гр. Г. Оряховица – 29 май.

ВС „Нова Музика” се включиха в празника, посветен на дипломирането на зрелостниците от гимназията  в гр. Лясковец.

Участие на балет „Калина” и МТ „Алтернатива”  във  Фестивала на Горнооряховския суджук.

Проведен бе Годишен концерт на балет ,,Грация” и профил ,,Класически инструменти” към Школата по изкуства.

Профил Балет ,,Грация” участва в юбилейния концерт на Читалище ,,Иван Вазов”, с. Първомайци.

 • Юни

ВС „Патиланчета”, балет „Калина” и клуб по спортни танци „Ксани денс” участваха в празника за 1 юни – Ден на детето. Той бе организиран от Община Горна Оряховица.

ВС „Нова музика” спечели няколко отличия на конкурса „Тракийска лира” в гр. Стара Загора. „Черните перли” спечелиха първа награда в трета категория. В индивидуалните изпълнения Симона Димитрова грабна първото място в четвърта възрастова група. А Иван Иванов получи втора награда за изпълнението на песента „Bed of roses”/ BON JOVI/.

На 5 и 6 юни се състоя ІV – то издание на Международния конкурс за изпълнители на популярна песен „Нова музика”, организирано и проведено от НЧ „Напредък 1869” Г. Оряховица. При изключително добра организация, прецизно журиране в приятелство и веселие премина тазгодишното издание.Председателя на журито, любимата на всички възрасти, изпълнителка Мими Иванова изпя заедно с солистите на ВС „Нова музика” шлагера – „Хора и улици”, който бе аплодиран от многобройната публика на конкурса.При индивидуалните изпълнители в първа възрастова група победител стана Иван Иванов. Във втора възрастова група журито присъди приза на Ана Мария Янакиева. В следващите две възрастови групи – трета и четвърта, отличията грабнаха съответно Стелияна Христова и Галина Макавеева. А дуетът Иван Иванов – Боряна Бонева заслужено бе определен за най-добър и класиран на първо място в групата на най-големите. Гран При бе връчен на дуета  Християна Дънкова и Стоянка Неделчева от Добрич.

Годишен концерт на Формация „Патиланци” под надслов „Слънчеви лъчи на сцената”.

 • Юли

 

Песента „Една мечта” на Кръстияна Кръстева, написана и изпълнена от нея, бе обявена за символ на хуманитарната организация УНИЦЕФ за 2009 г.

Вокалният педагог Аделина Колева  участва  в конкурса за популярни изпълнители в гр. Разград като част от екипа на журито.

 • Август

Възпитаниците на Аделина Колева участваха в VІІІ –я Международен фестивал на изкуствата „Речни ноти”, гр. Тутракан, завоювайки няколко призови места.

При индивидуалните изпълнители в трета възрастова група Стелияна Христова убедително спечели първото място. Иван Иванов спечели втора награда в първа възрастова група. В категория „Вокални формации” във втора възрастова група журито класира на второ място дуета Десислава Златева – Стелияна Христова.

Гран При, четири първи, три втори и едно трето места взеха изпълнителите от ВС „Нова музика” от ІІІ – я Международен фестивал на изкуствата „ТРИКСИ” в гр. Балчик.

При най-малките изпълнители 9-годишният Иван Иванов нямаше достойна конкуренция и спечели първа награда. Във възрастовата група от 13 до 15 години талантите от ВС „Нова музика” заеха две призови места. Стелияна Христова се класира първа, а Радостина Стоянова – втора. В последната възрастова група – на най-големите, всички места спечелиха представителите на гр. Горна Оряховица. Първа награда взе Боряна Бонева, като неин подгласник журито определи Симона Димитрова, а третото място бе за Десислава Златева.

Дуетът Десислава Златева – Стелияна Христова завоюва първото място, другият дует Иван Иванов – Боряна Бонева бе отличен с втора награда. Голямата награда на фестивала – Гран При също бе спечелена от ВС „Нова музика”.

ВС „Нова музика” бе поканен да участва в два международни конкурса през месец декември – Брашов /Румъния/ и Берлин /Германия/.

 • Септември

Участие на съставите  на Школата по изкуствата при НЧ „Напредък 1869” гр. Горна Оряховица в концертната програма на Община Г. Оряховица по повод 6 септември – Ден на Съединението на Княжество България с Източна Румелия.

Съставите на Школата по изкуствата участваха в концертната програма на Община Г. Оряховица, посветена на 22 септември – Ден на Независимостта на България.

 • Октомври

Проведен концерт на Школата по изкуствата на 1 октомври по повод Международния ден на музиката и поезията.

Първа награда и награда на детското жури спечели Иван Иванов от детското музикално предаване „Super 8” на телевизия TV 7. Радостина Стоянова достигна до втори кръг във втора възрастова група, а Преслава Кръстева спечели втора награда и възможност за продуциране на нова авторска песен.

 • Ноември

На 11 ноември в пиано бар „Social club” – Столична библиотека, гр. София се проведе концерт на  изпълнителите от ВС „Нова музика”. Стелияна Христова, Преслава Кръстева, Боряна Бонева, Десислава Златева, Симона Димитрова, Кръстияна Кръстева, Галина Макавеева, Никола Чочев и Николай Михайлов изпяха над 30 песни индивидуално и заедно като състав. В концерта, сложил началото на първата от поредицата  изяви, посветени на 140 години от създаването на НЧ „Напредък 1869” и 10 години от основаването на Формация „Патиланци”, участваха и Иван Иванов и Ана Мария Янакиева.

На 17 ноември в клуб „Lolipob”, гр. София   бе представен новият сингъл на Боряна Бонева „По този начин”.

На 19 ноември съставите на Школата по изкуства  при НЧ „Напредък 1869” участваха в юбилейния празник на ПГЕЕ „ М. В. Ломоносов”, гр.  Г. Оряховица.

На 23 ноември се проведе Празничен концерт, в който участваха Формация „Патиланци”: ВС „Патиланчета”, ВС „Нова музика” – подготвителен, балет „Грация”, балет „Калина”, клуб по спортни танци „Ксани денс”.

На 24 ноември се състоя концерт на ВС „Нова музика” – „Съзвездие”. Той бе концерт, който впечатли с професионалнизма на изпълнителите, оригиналността на сценария, великолепното озвучаване и напълно заслужи нестихващото одобрение и възхищение на публиката. Концертът разказа в песни и забавни диалози -творческата визитка на изпълнителите.

На 26 ноември се проведе Юбилеен концерт на Формация „Патиланци”, посветен на 10 години от нейното създаване. Многобройната и правостояща публика с възхита и гордост се наслади на близо 150 минутната приказка за царството на Патиланците на Аделина Колева. Много магия в песни, светлини и сенки, вълшебна музика, оригинален сценарий и разбира се непреброими изпълнители  ”патиланчета” „патиланци” на възраст от 3 до 30 години.

Много гости и приятели на Патиланското царство на Аделина Колева присъстваха на юбилея. Гост участник на празника бе и обичаната от всички в Г. Оряховица – Нора Караиванова.

Многото усмивки,  бурни аплаузи, фойерверки и голямата  торта бяха очаквания завършек на 10 годишния рожден ден на Патиланците.

 • Декември

На 3 декември Школата по изкуства   участва в Юбилейния концерт по случай 140 години от основаването НЧ „Напредък 1869”, гр. Горна Оряховица.

На 10 декември ВС „Нова музика” ще участва в концерт във Велико Търново.

Участие на солисти от ВС „Нова Музика” в  съвместен концерт с рок състав  при НЧ „Съгласие”, гр. Каварна

Участие на солисти от ВС „Нова Музика” в Международния конкурс „Карпатски звезди”, провеждащ се в  гр. Брашов, Румъния.

На 24 декември – концерт на Формация „Патиланци” в църквата „Св. Георги” под надслов „Бъдни вечер в нашите души”

ВОКАЛНА ГРУПА ”ЕДЕЛВАЙС”

Участие в концертите, организирани от Община Г. Оряховица и НЧ ,,Напредък 1869”;

Участие в международния фестивал на туристическата песен в Г. Оряховица;

Концерт по случай  годишнина от основаването на клуб туристи – ветерани;

Концерт по случай празника на състав ,,Авлигите” – гр. Полски Тръмбеш;

Концерт пред гости на град Г. Оряховица по случай празника на града;

Участие във фестивала ,,Песните на България” гр. Казанлък;

Участие в надпяванията – за стари градски песни в гр. Златарица;

Концерт в с. Драгижево за празника на селото;

Участие в концерт в гр. Лясковец по случай празника на града.

ТВОРЧЕСКО-ЛИТЕРАТУРНА ГРУПА „АСЕН РАЗЦВЕТНИКОВ”

Сбирките се провеждат в НЧ ,,Напредък 1869” в Заседателната зала всяка Сряда;

Проведени авторски рецитали пред обществеността:

– В Младежки дом посветен на пролетта – 20.03.2009г.;

– В ПК ,,Филип Тотю Войвода”  на тема ,,Хляб, вино и любов” – 18.03.2009г.;

– В Младежки дом с ученици от гимназия ,,М. В. Ломоносов” под надслов ,,Не на дрогата! Да на хляб, виното и любовта!”;

– В ЦДГ ,,Елена Грънчарова” във връзка с Международния ден на книгата – 23.04.2009г.;

Вътрешни мероприятия:

– В чест на Св. Валентин на тема ,,Хляб, вино и любов”;

– Състезателни игри в литературната работилница – 07.05.2009г.;

– Тържествено честване на рождения ден на Лина Енчева и представяне на новата й стихосбирка ,,Искри на истината” – 13.05.2009г.;

– Среща с активисти от ТГрупа във Велико Търново и Лясковец – 30.09.2009г.;

– Изслушване на тема ,,Моят любим поет” – Н. Енчева;

Участие в:

– национални конкурси в Хасково, Бяла и др.;

– ученически конкурси;

Награди:

Златомира Кулчева от училищни конкурси:

–        Три Първи награди – две екскурзии до Брюксел във връзка с изготвяне на есе на тема: ,,България в ЕС”;

–        Първо място в конкурса, обявен от в-к ,,Втора младост” за стихотворение и есе на Елена Пановска, почитен член на групата;

Издадени стихосбирки:

– Юбилеен сборник и вестник във връзка с 55 годишният юбилей на групата;

– Поетична книга ,,Мисли, смело разцъфтели” във връзка с 66- тата годишнина на Стефка Токмакчиева;

– Две стихосбирки от Николинка Енчева: ,,В очакване на пролетта” и ,,Искри на истината”;

– Стихосбирка ,,Целуната от Бога” с автор Зорка Димитрова;

– Поетична книга ,,Жарки истини” във връзка с 60 – тия рожден ден на Величка Димитрова;

Във връзка с кампанията ,,Голямото четене” по БНТ среща в библиотеката с ученици от Първомайци и тяхната преподавателка по български език и литература Й. Георгиева.

През май 2009 г. към читалищните колективи се присъединиха и две групи за стари градски и патриотични песни – група за стари градски песни „Очарование” и Мъжка певческа група  „Георги Измирлиев”.

ГРУПА ЗА СТАРИ ГРАДСКИ ПЕСНИ „ОЧАРОВАНИЕ

Май 2009 г. – Концерт послучай празника на божура пред туристи ветерани;

Юни 2009 г. – Участие в Националния фестивал ,,Нежни чувства” гр. Пловдив;

Юни 2009 г. – Концерт в гр. Търговище – ,,Люлякови празници”;

Юни 2009 г. – Регионален преглед на старата градска песен гр. Елена;

Юни 2009 г. – Концерт в с. Драгижево послучай пролетните дни на културата;

Юни 2009 г. – Концерт под надслов: ,,Баба, дядо, мама, тати и аз” – организиран от Детска градина ,,1-ви юни”;

Септември 2009 г. – Карнобат – Концерт послучай празника на града;

1 октомври 2009 г. – Концерт послучай Международния ден на възрастните хора;

19 октомври 2009 г. – Концерт организиран от съюза на онкоболните и Сдружение ,,Човеколюбие”;

МЪЖКА ПЕВЧЕСКА ГРУПА „ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ”

Групата до май 2009 г. е работила към Клуб на пенсионера „Елена Грънчарова”, сега е читалищен колектив. През 2009 г. е участвала в концертите:

Май 2009 г. – участие в концерт по случай 130 г. от основаване на с. Крушето;

Май 2009 г. – участие в концерт на открито пред паметника на загиналите за свобода по повод 6 май – Гергьовден;

Май 2009 г. – участие в прегледа на пенсионерската художествена самодейност в гр. Елена;

Май 2009 г. – участие в организиран от община Г. Оряховица възспоменание за дейността и гибелта на Георги Измирлиев;

Юни 2009 г. – участие в прегледа на пенсионерската художествена самодейност в гр. Златарица;

Юни 2009 г. – участие в прегледа на пенсионерската художествена самодейност на Дряновския манастир;

Септември 2009 г. – участие в сбирка, организирана от Младежки дом Г. Оряховица във връзка с възспоменаване на партизанското движение в Горнооряховския район;

Октомври 2009 г. – участие в празник, организиран от Община Г. Оряховица по повод 1 октомври – Деня на възрастните хора;

Октомври 2009 г. – участие в гр. Варна в фестивала „Листопад на спомените”.

Ноември  2009 г. – участие в празничните концерти по повод 140 години – НЧ „Напредък 1869”.

ДЮФА „ГУСЛАРЧЕ”

Съставът през началото на 2009 г. временно не функционираше.

През ноември 2009 г. дейността на ДЮФА „ГУСЛАРЧЕ” се възобнови. Новият художествен ръководител Петър Петърчев възстанови състава и репетициите. Обучаеми са 18 деца. Ръководителят работи и по проекта на читалището към МОМН „Читалището – мост към училището” и обучава 30 ученика от две основни училища в града.

ІІ.ПРОЕКТИ, ПОДКРЕПЯНИ ОТ ВЪНШНИ ДОНОРИ И ПРОГРАМИ

През изминалия период  НЧ „Напредък 1869” реализира редица проекти, финансирани от външни донори и програми:

1. През 2008 г. реализирахме проект Адаптиране на  архитектурната среда на  Читалище „Напредък 1869” гр. Горна Оряховица за достъп на  хора с увреждания” на стойност 45 905 лв. Дейностите, които се извършиха през 6 месечния срок на договора бяха:

1. Осигуряване на външен достъп до читалището за лица с увреждания;

2. Приспособяване на вътрешната среда на читалището за самостоятелно посещаване от и пребиваване в него на лица с увреждания;

3. Изграждане на лифтова платформа за ползване от лица с увреждания;

2.През 2009 г., вече по традиция, реализирахме  проект към Министерството на културата по направление допълваща субсидия за читалище на стойност 7 000 лв. за художествено -творческа дейност на читалищните състави;

3.Спечелен и реализиран проект: Разкриване на работно място за лице с трайно увреждане в НЧ „Напредък 1869” Горна Оряховица  към Агенцията за хората с увреждания на стойност 7669 лв. с продължителност – 6 месеца; Създаденото работно място бе в обновена и адаптирана стая, обзаведена и оборудвана с необходимата компютърна техника и софтуер и периферни устройства – цветен лазерен принтер, мултифункционално устройство. Назначено е лице, което ще работи 3 години като технически сътрудник.

4. Бенефициентът  – МЛАДЕЖКИ ТЕАТЪР „АЛТЕРНАТИВА” с главен художествен ръководител СИМЕОН ХРИСТОВ продължава да реализира проекти по  програма ,,Младеж” и „Младежта в действие“,Световната банка и Европейската младежка фондация – Страсбург.

5.Реализиран проект в помощ на Общинска администрация гр. Г. Оряховица по програма Регионална  заетост 2009 г. ”Ангажираност в културно образователните дейности в община Горна Оряховица”   на стойност – 38 500 лв. с продължителност – 9 месеца. По този проект бяха наети 5 лица от Бюрото по труда Г. Оряховица, който работиха в помощ на художествените ръководители и Общинска библиотека. С назначените трима помощник худ. ръководители се осъществи и още една инициатива на екипа на читалището, а именно през летния период организирахме лятна занималня, която за учебната година се преструктурира в подготвителна занималня за ученици от І до ІV клас.

6.Проект “ЧИТАЛИЩЕТО – МОСТ КЪМ УЧИЛИЩЕ”, финансовата подкрепа на ОП „РЧР”   на Европейския социален фонд.

Реализира се от читалището  в партньорство с:

 • Основно училище „Иван Вазов”
 • Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий”

Продължителност: 12 месеца – от 13 октомври 2009 до 13 ноември 2010 г.

Дейности:

Обучения на децата, избрали едно от седемте предложени възможности за извънкласни и извънучебни занятия: в Група за детски и популярни песни; в Студио ,,Ритмична гимнастика и джаз танци”;в Състав ,,Модерен балет”; в Ателие ,,Приложно изкуство ; в  Театрална школа;в Танцов фолклорен състав”; в Секция ,,Екотуризъм и опазване на околната среда”;Обща стойност на проекта: 83 160 лв.

7. Партнираме на  АДИГ ГРУП ООД  София в проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Проектът „Устойчиво развитие на читалището” е насочен към обучение в ключови компетенции на служители на читалища от страната.

В  групата за обучение от НЧ „Напредък 1869″ са включени  15  човека.

Участниците в обученията ще получат:

–                Удостоверение за част от професия „Икономист”, специалност „Предприемачество и мениджмънт” издадено от Център за професионално обучение „Перспективи” към АДИГ ГРУП ООД .

 

ІІІ. ГРАЖДАНСКИ И СОЦИАЛНИ ИНИЦИАТИВИ:

 

Създадения през  месец април 2008 г. блог с адрес https://napredak1869.wordpress.com/ на НЧ „Напредък 1869”  активно продължава да  функционира и в него се отразяват всички събития и културни мероприятия, произведени и реализирани от Читалищните колективи на територията на града, общината, региона и извън граница.Блогът  до момента има 26 000 посещения, 123 публикации и 36 коментара.  В него се дава възможност на посетителите да се информират и  коментират статиите и  цели  формиране гражданско позиция по поставените статии.

Продължава и поддръжката на сайта на читалището http://napredak1869.com/,който до момента е само с българската си версия. Предстои обновяването му, чрез дейност по проект „Читалището – мост към училище”, през месец февруари  и през месец септември 2010 година.

В читалището се организират и провеждат редица пресконференции, които информират медиите за дейностите на читалищните колективи.

Читалищните състави участват във всички инициативи, форуми, концерти и др. културни прояви, организирани от Читалището и  Община Горна Оряховица.

Съставите при читалището организират и участват в благотворителни инициативи.

Тържествено отбелязаните годишнини на съставите при Читалището, както и празничната декада от концерти по повод 140 години от създаването на читалището дариха часове на забава на гостите и гражданите на Горна Оряховица. Седемте концерта, проведени в периода 23.11 – 3.12 .2009 г. проведоха с  голям успех и препълнени с публика салони.

 

ІV. МЕНИДЖМЪНТ.

За осигуряване на своята годишна работа читалище НАПРЕДЪК 1869 работеше на партньорски принцип, както с международни и национални финансиращи програми, така и с бизнес и местна власт.

Всяко финансиране, спечелено като подкрепа за проекти и инициативи на читалището е в резултат на изготвени и обосновани предложения за финансиране, формално документирани договорни взаимоотношения, строга отчетност пред донорите и финансиращите организации и институции и взаимно уважение.

Община Горна Оряховица бе една от финансиралите ни институции, както по силата на законово регламентираната държавна субсидия, така и след одобряване на наши предложения за съвместна дейност.

Продължихме, да получаваме подкрепа чрез договори под условие с фирми, представители на стопанския и частен сектор, подпомагащи наши проекти, предимно за големи културни изяви .

Всички постъпили безвъзмездни средства от външни донори – наши и международни са отчетени и приети, според изискванията и формалните правила на Европейския съюз, Министерство на културата, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на образованието, младежта и науката и община Г. Оряховица.

Читалище Напредък 1869 е изключително благодарно за споделяния през годината експертен ресурс с редица институции, НПО – национални, европейски.

Добрият мениджмънт по отношение на човешкия ресурс на организацията и външните ни сътрудници е ключов за ефективната работа на читалището.

През 2009 организацията осъществяваше дейността си с екип от 28 постоянно заети лица -щатен персонал и над 10-ма художествени ръководители, изпълнители, сътрудници, консултанти.

Материална база

 

През 2009 година продължиха дейности по модернизиране и реновиране на материалната база – сграда на читалище „Напредък 1869”. Със средства от проект към Агенция за хората с увреждания към МТСП бе обзаведена и оборудвана стая за лице с увреждане, което увеличи и подобри техничското оборудване подпомагащо оперативната работа на организацията с нова компютърна конфигурация, мултифункционално устройство и цветен лазерен принтер.

2 500 лева бяха инвестирани през годината в костюми за ФА „Сидер войвода”.

В началото на 2009 г. бе реновирана хорова зала, в която репетират самодейците от Хор „Славянско единство”.

През декември 2009 г.бе сключен договор с “Енергоснабдяване” ООД – Шумен за  изграждане на лъчисто газово отопление в концертно музикалния салон и изграждане на конвенционална отплителна инсталация  на сградата на читалището.

През следващата година читалището ще кандидатства отново по ОП „Регионално развитие „ към Министерство на регионалното развитие и благоустройство с проект  „Реконструкция и ремонт на Народно Читалище „Напредък 1869”, който въпреки двете си положителни оценки от Северен централен район за планиране – Русе, не беше одобрен през 2008 г.

V. ПАРТНЬОРИ, ДОНОРИ И СПОМОЩЕСТВОВАТЕЛИ

Настоятелството на читалище „Напредък 1869” оценява високо подкрепата на всички организации, институции, донорски програми и фондове, НПО от страната и Европа, граждани, лидери, представители на частния сектор, благодарение на които се реализираха голяма част от основните дейности през годината.

Благодарим на:

Министерство на финансите;

Министерство на културата;

Министерство на образованието, младежта и науката;

Министерството на труда и социалната политика;

Община Горна Оряховица;

Общински съвет Горна Оряховица;

Читалища в община Г. Оряховица

Кметове и кметства в община Г. Оряховица

Основни училища  и гимназии в гр.  Г. Оряховица

Детски градини в гр. Г. Оряховица

Българско Национално Радио

Съюз на българските композитори

Съюз на читалищата в България

Фондация за развитие „Читалища”

РЕКИЦ – В. Търново

Читалище „Искра” В. Търново

Адиг Груп – София

„Гулбанис вайн” – ООД

„Минов Ланд”

„Премиум” ООД

„Поликомерс” ООД

фирма „Боби”

”Аркус” АД

„Юнифейс”

„Мира колекшън”

„Стефанов – Иван Стефанов” ЕООД

„Артея 91”

Застрователно акционерно дружество „Армеец”

„Крис Р”

„Търговия за бита” ЕООД

„Захарни заводи” АД

„Корн” АД

„Хит” ООД

„Купро Христо Шаранков” ЕООД

ПГ на СДС

Вестник „Седмицата”

Вестник „Устрем”

Вестник „Борба”

Вестник „Янтра днес”

Вестник „Форум”

Телевизия „Видиосат”

Телевизия „Евроком Раховец”

Атанас Петров:

Председател на НЧ „Напредък 1869”

Advertisements

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: