Отчет за дейността на НЧ „Напредък 1869“ Г. Оряховица за 2010 г.

Уважаеми, членове, приятели, поддръжници,

За читалище „НАПРЕДЪК 1869”  2010 година  бе една година на предизвикателствата. От една страна да успеем да задържим постигнатото ниво и качество на работа, от друга – да намерим ресурс и стимул да разширим обхвата на дейности и инициативи и да успеем да издържаме всички тези дейности финансово стабилни.

Въпреки стартирането на календарната година с 10% намалена субсидия, въпреки второто процентно намаление на субсидията, което се случи през юли и влезе в сила със задната дата от 1 януари ние се успяхме първото и стартирахме второто.

Онова, което нашите потребители на услуги и членове очакват от нас, а именно: читалището да предлага условия за занимания на деца, ученици в учебни и творчески дейности; да обединява и приобщава хора в активна възраст за един по-активен социален живот; да инициира прояви, които вълнуват и провокират гражданите беше отправната ни точка във всяко начинание през годината.

Голямото щастие на екипа на НАПРЕДЪК  е работата за и със изключително широк кръг различни по възраст, социален статус, принадлежност и интереси,представители на общността.

Това е колкото трудно, толкова и благодарно.

Затова ще продължаваме да го правим, така, че поне част от тези много деца,млади и по-зрели хора да остават удовлетворени от онова, което им дава читалището, да продължават да искат от нас винаги нещо повече.

Благодаря на всички, които бяха част от голямото общество колеги, приятели,ползватели, поддръжници на читалището  през изминалата 2010  г.

Благодаря на членовете на Настоятелството:

Димитър Стоянов, Светозар Моллов, Веселин Какамъков , Ангел Колев и Йордан Аврамов.

Техническият отчет за дейността на НЧ „Напредък 1869”  през  изминалата 2009, приет от  Общо събрание, проведено в края на годината е публикуван в блога на читалището и на сайта на община Г. Оряховица, а финансовият отчет е публикуван на 30 юни 2010 в сайта www.kabowd-bg.com от Деметра ООД

През изтеклата година екипа на читалището работеше за:

1.  Обучение на деца, младежи, възрастни;

2.  Изява на деца и младежи в клубове и формации, школи и профили;

3. Културни изяви за деца и възрастни на градски, регионални,национални и международни сцени;

4.   По-добра материална база и комфорт на читалището;

5. Развитие и поддържане на членството ни в Национални и международни партньорства и мрежи;

6. Осигуряване на финансовата си устойчивост;

7. За по-добрия имидж на Г. Оряховица и хората на Горна Оряховица.

Ето нашите резултати,продукт на целогодишните дейности, подчинени на гореизброените ни  цели и произтичащите от тях задачи.

І. Основни направления и дейности

ХОР”СЛАВЯНСКО ЕДИНСТВО”

Общият брой на концертните изяви на Хор „Славянско единство” е 12, както следва:

31 март – Концерт – промоция на програмата за Швейцария и Германия;

6-10 април – Участие с конкурсна програма във Веве, Швейцария – трето място сред смесените хорове;

11 април  – Самостоятелен концерт в Еннепетал, организиран от почетния гражданин на Горна Оряховица Манфред Тилиц. На концерта присъстваха кмета на град Еннепетал и други известни личности на града, осигурили хуманитарната помощ за Г. Оряховица;

3 юни – Фото изложба – концерт „Впечатленията от едно турне” с фотографии на Красимир Маринов, Красен Иванов и Атанас Петров;

12 октомври – Изложба на ГОАРТ и концерт по случай 140 години от обявяването на Г. Оряховица за град;

18 ноември – Благотворителен концерт в помощ на Мариан Костадинов за обучението му по иконопис  и музика в Москва, солисти Мариан Костадинов и Милена Димитрова

5 декември – Благотворителен концерт за подпомагане реконструкцията и реставрацията на храм „Св. Никола”.

На 1 ноември 2010 г. Хор „Славянско единство” получи отличието от гражданите на Г. Оряховица за БУДИТЕЛ НА ГОДИНАТА. Грамотата и статуетката бяха връчени на маестро Д. Копринкова от кмета на града и от председателя на Общинския съвет Г. Оряховица.

ФОЛКЛОРЕН АНСАМБЪЛ ”СИДЕР ВОЙВОДА”

Изминалата година за ФА “Сидер войвода” бе успешна, въпреки сериозната финансова криза, която нямаше как да не се отрази и на концертните изяви на ансамбъла. Изнесени бяха около 30 концерта в региона, страната и зад граница.

Основна роля в изграждането на концертите и спектаклите на ансамбъла имат трите звена – хор, оркестър и танцов състав. В репертоара на състава са включени музикално -танцови постановки от всички фолклорни области на страната.

Емблематични музикално – танцови творби за ансамбъла  са:

„Крайдунваски танц”, „Мизийска сюита”, “Лъжец и дружки” “Заръчала Яна””Девойко мъри хубава” и др.

С помощта на ученици от НУФИ”Филип Кутев” гр.Котел бе поставена и нова музикално танцова постановка “Картини от Пирин”.

Във хоровия състав бяха поставени няколко нови акапелни песни:

•          “Девойко мари хубава”

•          “Мотиви от Шоплука”

а заедно с оркестъра бяха поставени песните:

•          “Ой ти Радке малка моме”

•          “Брала мома ружа цвете”

Оркестърът при ансамбъла се представи  успешно на турнето си в гр.Боюк Чекмедже – Република Турция.

През отчетния период продължи сътрудничеството с фирма “Люба турс” от гр. София, с помощта на която се реализираха 6 концерта пред гости от САЩ.

През месец юли ФА”Сидер войвода” бе поканен за участие в международния фолклорен фестивал “Камък и слънце” в гр.Нео Карвали в Република Гърция.

Участието бе по-вече от  престижно, първо защото фестивалът бе  40 ти -юбилеен,  второ, че той се провежда по линия на международната организация ЦИОФФ. По време на турнето ФА”Сидер войвода” изнесе 5 концерта пред гръцката публика заедно със състави от Гърция, Румъния, Перу и Полша.

Със средствата от концертната дейност на ансамбъла подпомогнахме турнето в Гърция. Успяхме да подобрим материалната база на ансамбъла и малка част от костюма, но това е крайно недостатъчно и би трябвало да се обърне сериозно внимание на този проблем за в бъдеще.

Трябва да благодарим на всички спонсори на ансамбъла, без която помощ не бихме могли да реализираме нашата дейност.

МЛАДЕЖКИ ТЕАТЪР ,, АЛТЕРНАТИВА”

От 2000 година МТ ,,Алтернатива ” работи с програма ,,Младеж” и „Младежта в действие“ 2007 – 2013, Световната банка и Европейската младежка фондация – Страсбург. След направените многобройни обмени, театърът натрупа положителен опит от своята работа, като започна активно да подпомага сродните си партньори, не само в областта на театралната дейност, но и в умение при осъществяване на младежки контакти.

Активното сътрудничество с дом ,,Асен Златаров”–София, Сдружение „Приятели”– Г.Оряховица, Община Варна и център ,,Отворени врати”–Велико Търново съответства на една от целите на младите хора – да подпомагат младежи в неравностойно положение, и чрез изкуството да ги социализират в обществото.

За израстването на театъра в сферата на гражданското образование и дейност, активна помощ оказва фондация,,Бизнес и образование”–София, преподаватели от Софийският университет, писателите Стефан Цанев, Васил Станилов,Недялко Йорданов, Хайгашот  и др.

Театъра е част от младежката театрална мрежа „Агора” и работи върху нови театрални прийоми за решаване на обществени проблеми чрез изкуството. Ползва методите на Гали и форум театъра.

През 2010та бяха реализирани спектаклите ,,Криворазбраната цивилизация” от Добри Войников и „Карнавал” от Камен Донев, които се радваха на небивал интерес в средите на тийнейджърите. Бяха изнесени над 7 спектакъла пред многобройна публика.

От 2008 година театърът работи съвместно с театър ,,Цвете”–София за реализиране на младежки форум – спектакли. Реализирани са спектаклите ,,Забавления – къде?”,и  „Приятелки”, с който гостува в София. Театърът взе дейно участие в Празника на града и Празника на Горнооряховския суджук, както и в Детския общински празник.МТ „Алтернатива”, работи и по образователни спектакли, като целта е повече мобилни представления в страната и чужбина.

В момента с МТ”Алтернатива” по проект работят и двама доброволци от Украйна и Австрия, миналата година работиха трима доброволци от Полша, Швеция и Испания. До сега в театъра за работа по европейската комуникативност на младежите са работили над 15 доброволеца от различни Европейски държави. Това обогатява нашите младежи и им дава равни шансове с техните европейски колеги.

В момента МТ „Алтернатива” има изпратени български доброволци в Швеция и Дания и има реализирани над 25 младежки обмена по проекти.

2010 година бе година на успешни обмени. През април тази година театърът гостува в Чехия.

През август, театърът успешно се включи в реализирането на многостранният проект ,,Традициите в ЕС” с участието на театрални групи от Полша, Швеция, Унгария, Чехия и България. Също през август се осъществиха Третите международни празници на Младежките аматьорски театри-Г.Оряховица 2010, в който вземаха участие колективи от страната и ЕС.

През септември 2010г. се осъществи и 10 дневно пребиваване на театралния колектив в Неапол – Италия, където по проекта ”Зелено бъдеще”бе работено съвместно с унгарска, полска, словашка, турска, гръцка , италианска и шведска театрални групи. За тези пътувания не се ползват читалищни пари, а участниците лично заплащат 30% от стойността на пътуването.

Работата по международни програми разширява възможностите за международни контакти и знания за Европейската общност. По този начин се осъществяват основните цели на формированието – да изгради мост между любителската и професионалната сфера на изява на личността, чрез осмисляне свободното време и да допринася с информация, чрез комуникация, свободен обмен на идеи и знания, с действия и пример за по – добро разбиране на начина на живот на ,,другия”.

През отчетната година, театърът е взел участие в над 47 самостоятелни и общи концерти, спектакли и тържества.

ШКОЛА ПО ИЗКУСТВАТА

В създадените профили на школата: класически инструменти, балет „Грация”, Формация „Патиланци” със звена Балет „Калина”, Вокални Състави – ,,Патиланчета”, ,,Патиланци” и ,,Нова Музика” – концертен  се обучават над 300 талантливи, млади хора.

От 2009 г. Школа по изкуствата обогати своите дейности с още два профила -състав за хип – хоп „ЕЛС ДНЕС” с ръководител Алла Констадинова и рок група ,,Грешка в повредата” с координатор Димитър Червенков.

Благодарение на прекрасната работа на творческия екип, добрата и ползотворна дейност на Школа по изкуствата с директор Аделина Колева  и художествените ръководители Калинка Генова, Соня Георгиева, Йордан Дремов и Милко Тодоров, Милена Николова и Даниела Аврамова води до сериозни успехи – многобройни награди от национални и международни конкурси и фестивали, TV и Шоу програми, програми на БНР, благотворителни прояви и др.

Широкомащабните дейностти на съставите при Школата по изкуства представяме по месеци:

ЯНУАРИ:

11 годишната Ана Мария, възпитаничка на Аделина Колева, директор на Школата по изкуства при НЧ „Напредък 1869” участва в шоуто  „БЪЛГАРИЯ ТЪРСИ ТАЛАНТИ“.;

ФЕВРУАРИ:

През февруари певци на Аделина Колева от „Нова музика” се представиха със самостоятелни концерти с Биг бенда на Българското национално радио в национален радиоефир и в софийски клубове.;Гласовете на „Нова музика“ покориха всички присъстващи на концерта им в студио 1 на БНР, София

9-годишният Иван Иванов, е и единствения представител от България, който участва през юли в международния конкурс „Славянски базар” във Витебск, Беларус През юни той получи лично покана от Владимир Пресняков и  изпя песента му „Зурбаган. Въпреки че остана извън класациите, 10-годишното момче  получи освен признанието на половината престижно жури и своя първи звезден миг на руска сцена,  получи и покани за участия в конкурси през май догодина в Международния конкурс за детско творчество „Бозторгай“, Алма Ата, Казакстан и през август в Македония.

На 10 Февруари 2010  в  Зала 7 на НДК солистите от  ВС „Нова музика” участваха в  концерта „Да си спомним за ДАМЯН ДАМЯНОВ“ организиран от Националният дворец на културата, Народно Читалище“ Д-р Петър Берон“, Литературна Гостоприемница и Надежда Захариева.

МАРТ:

Певците на Аделина Колева от НЧ „Напредък 1869″ Горна Оряховица покориха с таланта си Бургас в  Националният конкурс за млади поп и рок изпълнители „Сезони”2010, провел се  на 20 и 21 март в Бургас. в Конкурса участваха 11 индивидуални изпълнители  и ни донесоха Гранд При за Ана Мария Янакиева, първа награда за Стелияна Христова и първа награда за дует Стелияна Христова и Десислава Златева и втора награда без присъдена първа за Иван Иванов. 10 годишният Иван Иванов получи и награда на кмета на Община Бургас, както и наградата на РЕКИЦ Бургас.;

Осмо мартенски концерт в Община Г. Оряховица изнесе Школата по изкуства при читалище „Напредък 1869″.;

АПРИЛ:

10 годишният Иван Иванов, възпитаник на НЧ „Напредък 1869″ от Школата на Аделина Колева  участва  в записите на новото реалии шоу на b TV „Малките таланти на България“.; В новото предаване по bTV  участват деца до 12-годишна възраст.

От края на април в продължение на 12 епизода предаването  показа различни умения на деца в различни области. Продуцентът на формата Ники Априлов обяви 10 годишният Иван – „Най новата звезда на Горна Оряховица“. Иван Иванов покори присъстващите с великолепното си изпълнение на песента на Васил Найденов „Междучасие“.

Преслава Кръстева – „Мога да летя“ и Нора Караиванова – „Накъде” участват в   41-вото издание на конкурса за нова поп и рок музика „Златна пролет” ще се проведе в края на месец април 2010-та година в София. В 13-те нормирани песни се състезават песните на нашите изпълнители.;

Кръстияна Кръстева участва в БЛАГОТВОРИТЕЛЕН концерт в Лондон и изпя заедно с Александра Бърк песента „Алелуя“  на организираният благотворителен концерт от УНИЦЕФ “ Деца пеят за деца“. Събраните средства бяха  дарени на децата в Хаити.;

Балет „Грация“ и балет „Калина“ представиха достойно горнооряховската школа за таланти в Пловдивския танцов фестивал „Дъга от таланти“. С 1-ва и 2-ра награда във трета възрастова група се завърна класически балет „Грация“ при НЧ „Напредък 1869″ от танцовия фестивал „Дъга от таланти“ провел се на 24 и 25 април в град Пловдив. А Участничките от Балет „Калина“, състезавали се в раздел „Модерен балет“ се класираха втори в ІV – та възрастова група с танца си „Мистерия“.;

Богомил Бонев след дълга пауза се завърна с първа награда от „Звездици за Лора“ от конкурса в Свищов. С втора награда във съответната възрастова група бе Стелияна Христова, а Робърт Анжел Ангелов бе удостоен със специална награда.;

Никола Чочев е единствения българин участвал и победил в конкурса „Запали своята звезда“ в Москва! Той се завърна от Москва с три награди, получи специална диплома от ООН за принос в развитието на детско юношеското творчество, спечели първа награда в най-голямата възрастова група и наградата на публиката.;

МАЙ:

Стелияна Христова е носител на Гранд При от Петото издание на Националния конкурс „Медни гласчета“ Кубрат 2010. За трети пореден път Горнооряховски талант е притежател на голямата награда Гранд При на конкурса.

На 17 май 2010 г. Горнооряховската школа по класически балет „Грация“ приключи поредната си силна година. На трудното изкуство се учат  десетки деца в 6 възрастови групи. Най-малките балерини са на възраст до 4 години, а най-големите на 18. Този концерт бе прощален за Виолета Тошева – абитуриент в състава на балет „Калина“ тази година и двете грации на класическия балет – Карина Игнатова и Мария Дългичева.

С успех за изпълнителите от школата на Аделина Колева при НЧ „Напредък 1869″ приключи ІХ- тия международен конкурс за изпълнители на популярни песни „Нота по нота“, организиран от Младежки дом, Пазарджик. С ІІІ – та награда във ІІ-ра възрастова група е Лия Любенова. ІІІ -та награда – за Робърт Ангелов, изпълнител от ІV възрастова група, и  10 годишният Иван Иванов Георгиев, който се състезава като най-малък участник в ІІ -ра възрастова група е с абсолютно заслужената първа награда.;

В  Европейския младежки поп рок конкурс „Сарандев“ – Добрич’2010 Школата по изкуства при НЧ „Напредък 1869″ участва  с 6 индивидуални изпълнители в двете категории .

С първа награда от раздел „Нова българска авторска поп песен“ е песента „Друга“, създадена от екип: Галина Йорданова Макавеева Ефремова и Валентин Тонков!

ЮНИ:

Ана Мария Янакиева получи наградата на Фондация „Бербатов“ в раздел „Изкуства“ за 2010 г. Иван Иванов бе подгласник в същата категория, но в по-малката възрастова група.;

ПЕТИЯ МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ПОПУЛЯРНА ПЕСЕН „НОВА МУЗИКА” с организатор Народно читалище „Напредък 1869”под патронажа на ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА.

Конкурсът се проведе под патронажа на Министерството на културата.

В трите конкурсни дни 28, 29 и 30 май  2010 г. в читалището се състезаваха над 100 млади изпълнители от Русе, Троян, Варна, Търговище, Разград, Силистра, Бургас, Севлиево, София и разбира се домакините от Горна Оряховица.

Оценяването на младите таланти бе предоставено на авторитетна комисия в която участват изтъкнати творци на музикалното изкуство: Петя Буюклиева ,Мими Иванова

Мая Райкова , Доц. Етиен Леви, Красимир Гюлмезов

Валентин Тонков и Шеки Ходжа – Косово.

Наградените изпълнители от НЧ „ Напредък 1869” са:

І категория – ІІ възрастова група

Специална награда на Председателя на Сдружение „Отворена култура” – Иван Георгиев Иванов

Специална награда на Салати „Апетито” с президент Веселин Какамъков – Иван Георгиев Иванов

ІІІ – та награда – Иван Георгиев Иванов

ІІ – ра награда – Радостина Владимирова Стоянова

ІІ – ра награда  – Богомил Владев Бонев

І –ва награда – Ана Мария Александрова Янакиева

І категория – ІІІ възрастова група

Специална награда на фирма „Феми” ООД с президент Милена Тончева – Робърт Анжел Ангелов

ІІІ- та награда – Десислава Златева Златева

ІІ- ра награда – Стелияна Христова Христова

Специална награда на ,,Прити” ООД с президент Евгени Иванов – Симона Пламенова Димитрова

Специална награда на „Премиум” ООД с президент Йордан Аврамов – Галина Йорданова Макавеева

ІІ категория – ІІ възрастова група

І-ва награда  –  Дует Десислава Златева и Стелияна Христова.;

Ана Мария Янакиева, възпитаничка на Аделина Колева, директор на Школата по изкуства при НЧ „Напредък 1869″ Г. Оряховица отново с първа награда и годишна стипендия от фестивала„Слънце Радост Красота“ Несебър 2010.;

Ана Мария Александрова Янакиева с първа награда от Националния конкурс „Морско конче“ Варна 2010.;

 

В Концерт на Биг бенда на Българското Национално радио по творби на композитора и аранжора ВАСИЛ ДЕЛИЕВ   взе участие ВС „Нова музика“ Солисти на Бигбенда на БНР са Боряна Бонева и Преслава Кръстева.;

Кръстияна Кръстева  участва в телевизионно шоу на 5 и 6 юни в Берлин, и в Лондон  записа песните, изпяти на благотворителния концерт в помощ на децата от Хаити.;

АВГУСТ:

Иван Иванов с първа награда от „Речни ноти“ Тутракан, провел се за девети път от 19 до 21 август 2010 ,поощрение за Лия Любенова и наградата на кмета на Тутракан – Робърт Ангелов.;

Стилияна Христова е на първо място за месец юли 2010 в конкурса за поп изпълнители „Music Wave“, който стартира  в морската столица. Организатори на събитието са Теди Славчева и Тени Омеде (известни като дуетът Теди и Тени).;

СЕПТЕМВРИ:

Гранд При от международния конкурс „Сребърна Янтра“ В. Търново за възпитаничката на Горнооряховската школа на НЧ „Напредък 1869″ –  12 годишната варненка Ана Мария Янакиева! Младата изпълнителка грабна и жури и публика с песента „НАШЕ ЛЯТО“,  която изпълни с 10 бек вокали от ВС „Нова музика“. Втората песен на Ана Мария – “ А Song for you“бе аплодирана горещо от присъстващите в залата на ДМТ „К. Кисимов” В. Търново. Във втора група за деца от 9 до 12 години най-добър бе Иван Иванов от Горна Оряховица, Наградата на изпълнение на песен на български език в трета възрастова група бе за Богомил Бонев, песента за която бе награден бе „Убива ме с любов“ от репертоара на Миро.;

Участие Клуб на модерен балет „Калина” на 22 септември –Деня на  независимостта. Националният празник бе организиран от Община Г. Оряховица.;

Вокален състав „Нова музика“ откри първото издание на Международния конкурс „Звездни гласове над Царевец” на 17 септември – празника на вярата, надеждата и любовта .;

По покана на кмета на Каварна на 10,11 и 12 септември солистите на ВС „Нова Музика“ при НЧ „Напредък 1869″ Г. Оряховица заедно общинари водени от кмета на Г. Оряховица взеха участие в съвместен концерт с местната рок група „Access“, организиран от НЧ „Съгласие“ – гр. Каварна по повод традиционния Рибен и Миден фест Каварна 2010 г.;

ОКТОМВРИ:

На 18 октомври Кръстияна Кръстева и ВС „Нова Музика“  участваха в концерт в зала „Рейн бол“ – най- новия бизнес конгресен и концертен център в София.;

На 18 октомври в Перник солистите от ВС “ Нова музика“ – Стелияна Христова и Преслава Кръстева участваха в концерт на бигбенда на БНР.;

Участие на ВС „Нова музика” на 26 октомври  в  зала 1 на НДК, София в  Съдба“ – юбилеен концерт на МИМИ ИВАНОВА  и РАЗВИГОР ПОПОВ.

Бек вокали през целият концерт бяха нашите таланти от „Нова Музика“ при НЧ „Напредък 1869″ Г. Оряховица: Боги, Криси, Стели, Ради, Йоли, Деси и техният вокален педагог АДЕЛИНА КОЛЕВА.;

Преслава Кръстева бе победител в конкурса за  млад  изпълнител  на  популярна  музика  в  стил  поп , рок , поп  с  етно  елементи на  ХVІІ  международен  фестивал „ЗЛАТЕН  КЕСТЕН” – 2010г., провел се 01.10. до 03.10.2010г. в гр. Петрич. Песните, които грабнаха и публика и жури : – „Не мога без теб” и „Beautiful”.;

НОЕМВРИ :

На 1 ноември – Денят на народните будители – Аделина Колева бе избрана от гражданите на Г. Оряховица за БУДИТЕЛ НА ГОДИНАТА!;

„Звезден камък” спечели 10 годишният Иван Иванов на 1 ноември 2010 г.. Отличията „Ряховски камъни” се присъждат на изявени личности, попаднали в обективите на камерите и станали обект на перото на медиите в регионален и национален мащаб.

Участие на Стелияна Христова в Национален музикален фестивал „Златният Арлекин“,

провел се на 5 и 6 ноември в Плевен.;

Втора награда за Стелияна Христова и поощрителна награда за Робърт Ангелов от „Северно сияние“ Русе, провел се в Русе на 13 и 14 ноември 2010 г.;

Участие на ВС „Нова музика” , балет „Калина”, балет „Грация” и Хип хоп състав „ЕЛС ДЕНС” в Благотворителен концерт „Когато мечтата е да оздравееш“ организиран от  Боряна Бонева/ Буба/ и Николай Михайлов на  26 ноември в Калояновата крепост /с. Арбанаси/ Специален гост – примата на българската поп музика ЛИЛИ ИВАНОВА.;

Ана – Мария Янакиева  спечели втора награда на Националния конкурс за изпълнители на популярна песен „Съзвездие” 2010 г.  Конкурсът  се проведе в 20 и 21 ноември в сградата на Младежкия дом в града. С поощрителна награда е и Момчил Венциславов Николов от Разград, състезател от І-ва възрастова група, също възпитаник на г-жа Аделина Колева.;

ВС „Нова музика” участваха като бек вокалисти в мега шоу на Петя Буюклиева с по случай юбилейния й концерт – „Жена на всички времена“ на 28 ноември в зала 1 на НДК, София.;

ДЕКЕМВРИ:

Вокален състав „Нова музика“, поканен от състезателната пееща двойка Нели Рангелова и Венцислав Миланов  за бек вокали , участва  в полуфинала на телевизионното предаване Байландо „Сцена на мечтите“ на 6 декември 2010 г. Съставът помогна за класиране на състезателната двойка за финалния кръг.;

Криси Кръстева на 17 г. от В. Търново и Иван Иванов на 10 г. от Г. Оряховица спечелиха две втори награди на  Международен конкурс за изпълнители на популярна

В конкурса участваха 22 държави – Англия,Испания,САЩ,Малта,Полша,Русия,Украйна,Германия,Франция,Казахстан и др.;

На 5 декември ВС „Нова Музика” участваха в концерт подпомагащ реставрирането на най – стара църква в Г. Оряховица „ Св. Никола”.;

На 11 декември ВС „ Нова музика” и  танцьорите от Балет „Калина“  от НЧ „Напредък 1869″ Горна Оряховица изнесоха едночасов Коледен концерт на откритата сцена пред Община Велико Търново.;

Участие на ВС „Нова музика”  в концерт спектакълът по стихове на Дамян П. Дамянов „Голямото сърце без крака при хората отива“   в Младежкия театър „Николай Бинев“, София, проведен на 13 декември.;

Съвместен коледен концерт  на Вокален състав „Нова музика“, балет „Калина“ при НЧ „Напредък 1869” и вокален клас за поп изпълнители от НЧ „д-р Петър Берон 1926” в София, зала 9 на НДК на 16 декември.;

Коледен концерт в салона на НЧ „Напредък 1869” на  22 декември с участието на

Вокален състав „Патиланчета” с худ. ръководител Даниела Аврамова; Вокален състав „Патиланци” с худ. ръководител Милена Николова; Класически балет „Грация” с худ. ръководител Соня Георгиева; Модерен балет „Калина” с худ. ръководител Калинка Генова; Клуб по спортни танци „Ксани денс” с треньор Николинка Колева;

Хип- хоп състав „ЕЛС Денс” с худ. ръководител Алла Костандинова;

и солисти  от Вокален състав „Нова музика” с худ. ръководител Аделина Колева.;

Коледен концерт „ Бъдни вечер в нашите души” на 24 декември в църквата „Св. Георги” Г. Оряховица, изнесен от ВС „Нова музика” с участието на  всички бивши и настоящи солисти на състава.

ВОКАЛНА ГРУПА ”ЕДЕЛВАЙС”

Участие в концертите, организирани от Община Г. Оряховица и НЧ ,,Напредък 1869”;

Участие в международния фестивал на туристическата песен в Г. Оряховица;

Концерт по случай  годишнина от основаването на клуб туристи – ветерани;

Концерт пред гости на град Г. Оряховица по случай празника на града;

От ноември месец Вокалната група не е  читалищен колектив, поради субективни и обективни причини, предимно финансови.

ТВОРЧЕСКО-ЛИТЕРАТУРНА ГРУПА „АСЕН РАЗЦВЕТНИКОВ”

Сбирките се провеждат в НЧ ,,Напредък 1869” в Заседателната зала всяка сряда.

Групата участва в литературните конкурси: „Искри над Бяла” в гр. Бяла, „Искрите в родовата памет – книжовници и будители Цани Гинчев и Никола Козлев” в гр.Лясковец, Национален конкурс за поезия „Мара Белчева” в гр. Севлиево, Национален конкурс за поезия в гр. Кула и конкурс за поезия в гр. Бургас.

ТЛГ проведе множество вътрешни рецитали и рецитали в НЧ „Напредък 1869”, Младежки дом Г. Оряховица, ОУ „Иван Вазов” и  ЦДГ „Бодра  смяна”.

На 12 април творците от групата участваха в авторски рецитал в с. Драганово по повод Пролетните празници в селото;

Творците издадоха „Алманах” във връзка с 140 години от обявяването на Г. Оряховица за град и сборник стихове „Листопад на спомените”.

Участие в тържеството по повод 140 години от обявяването на Г. Оряховица за град.

Участие в поетични вечери във връзка с празници на творци от групата и приятели и колеги от творческата група от Лясковец и Драганово.;

Подготвено и изнесено литературно четене в Общинска библиотека и  участие в тържество в Младежки дом съвместно с ветераните – туристи по повод 140 години от създаването на Г. Оряховица като град.;

Срещи с поети и почитатели на мерената реч от Пенсионерски клуб „ Филип Тотю” Г. Оряховица по повод представяне на седмата книга на Николинка Енчева „Детелината в нашата нива”.;

Участие в социална дейност – посещение на Дневен център за деца и възрастни с увреждания под надслов „Топлина за всяко дете”, както и участие в Коледното тържество на центъра с подарък 12 стихосбирки за Коледния  Благотворителен базар, организиран от ЦДВУ.

ГРУПА ЗА СТАРИ ГРАДСКИ ПЕСНИ „ОЧАРОВАНИЕ

Участие в изяви на Пенсионерски клуб „Елена Грънчарова” по повод Бабин Ден, Деня на самодееца, Националния празник 3- ти март и Деня на народните будители.;

Участие в празници, организирани от Младежки дом Г. Оряховица, свързани с традиционната среща на туристическите ветерани, среща на три поколения под надслов „Аз, мама, татко, баба и дядо” и представяне на нова стихосбирка на поетесата Недялка Рибарева.;

Участие в празниците на Община Г. Оряховица,;

Участие в празника на лозаря в гр. Лясковец, Пролетните дни на културата, организирани и проведени от читалището в  с. Драганово.; празници на клубове  на пенсионера в с. Мерданя и гр. Русе.;

Участие в Фестивала за стари градски песни „Нежни чувства” гр. Пловдив и  песенния фестивал в гр. Елена.;

Участие в 50 годишен юбилей на Пенсионерски клуб „Елена Грънчарова” и в празника посветен на международния ден на възрастните хора в зала 1 на община Г. Оряховица.;

МЪЖКА ПЕВЧЕСКА ГРУПА „ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ”

Май 2010 г. – участие в концерт на открито пред паметника на загиналите за свобода по повод 6 май – Гергьовден;

Октомври 2010 – участие в празник, организиран от Община Г. Оряховица по повод 1 октомври – Деня на възрастните хора;

Октомври 2010 г. – участие в гр. Варна в фестивала „Листопад на спомените”.

От ноември месец Вокалната група не е  читалищен колектив, поради субективни и обективни причини, предимно финансови

ДЮФА „ГУСЛАРЧЕ”

През ноември 2010 г. дейността на ДЮФА „ГУСЛАРЧЕ”, се възобнови, но с ново име –  Танцов Фолклорен Състав „Гусларче” С ентусиазма и професионализма на новият художествен ръководител Петър Петърчев, както и чрез доброто управление на екипа на читалището бе възстановен и обновен състава и репетициите. Обучаемите 23 деца, като в малката група – 12  на възраст от 6 до 10 години, а в голямата -11 на възраст от 11 до 14 години бяха участници по проекта  „Читалището – мост към училището” , финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 по схемата „Да направим училището привлекателно за младите хора”. Те продължиха обучението си в Новосъздадения състав „Гусларче” и към днешна дата в състава се обучават  30 ученика от училища в общината. На 22.11.2010 г и на 25.11.2010 г.танцьорката от състава: Симона Цокева на 6 години, участва в празниците на Детска градина „Бодра смяна” по случай 45 годишният й юбилей.

Съставът взе участие и в Коледният концерт на читалищните колективи на 22 декември, като представи два танца, изпълнявани от двете възрастови групи.

В репертоара на състава са включени два танца на малката група : „Засвири ли са, Дойне ле” и „Варненски танц”, а при голямата група – три танца: „Асеновска ръченица”, „Джиновски танц” и „Северняшка сюита”.

Към състава има и корепетитор, който помага при заучаването и представянето на танците.

ХИП – ХОП СЪСТАВ „ El`S DANCE”

10.11.2009г. Участие в юбилейния концерт на Формация „Патиланци” гр. Г. Оряховица

01.12.2009г. Участие в концерт посветен на ден за борба срещу СПИН гр. В. Търново

08. 12.2009г. Участие в концерт посветен на студентски празник гр. В. Търново

20.12.2009г. Участие в коледен концерт гр. В. Търново

20.12.2009г. Участие в коледен концерт гр. Г. Оряховица

12.02.2010г. Участие с Боряна Бонева в TV предаването „Комиците” по btv гр. София

07.03.2010г. Участие в концерт по покана на украинската ДИАСПОРА в България гр. Варна

18.04.2010г. Участие в юбилейния концерт на Формация „B 2ballet” гр. Силистра

24/25.04.2010г. Участие в национален фестивал на камерния танц гр. Хасково

15.05.2010г. Участие в международен танцов фестивал „Танцуваща река” гр. Русе

29.05.2010г. Участие в концерт за  празника на град Горна Оряховица.

30.05.2010г. Участие в концерта посветен на 1 юни – Международен Ден на детето.

19.11.2010г. Участие в юбилейния концерт на ПГЕЕ „М. В. Ломоносов“ гр. Г. Оряховица

26.11.2010г. Участие в благотворителен концерт в „Калоянова крепост” с. Арбанаси

01.12.2010г. Участие в концерт посветен на Световния ден за борба със СПИН.

22.12.2010г. Участие в Коледен концерт гр. Г. Оряховица

29.12.2010г. Участие в Новогодишен концерт гр. В. Търново

КЛУБ ПО СПОРТНИ ТАНЦИ „КСАНИ ДЕНС”

 

Изяви на клуба през  2010 година:

26 февруари-община Велико Търново-Ден на любителското творчество

Повод Деня на жената:

2 март градина”Рада Войвода” гр. Велико Търново

4 март градина”Рада Войвода” гр. Велико Търново

5 март градина ”Евгения Кисимова” гр. Велико Търново

9 март градина”Евгения Кисимова” гр. Велико Търново

13 март Концерт Професионална гимназия по моден дизайн

22 март Концерт читалище Напредък град Горна Оряховица

15 април Концерт община Велико Търново –Ден на хомеопатията

27,28,29 април фестивал Млади таланти град София-Първа награда във възрастова категория до 9 години

5 май Празник СОУ Вела Благоева град Велико Търново

15 май Фестивал „Малкия смехурко” град Габрово-награда за отлично представяне

25 май Празник градина „Ивайло” град Велико Търново

26 май Празник градина „Здравец” град Велико Търново

28 май Празник градина „Ален Мак” град Велико Търново

31 май  Празник община Велико Търново

1 юни Празник на детето – МДТ „К. Кисимов” Велико Търново

1 юни Празник на детето –община Горна Оряховица

13 юни изпит към Българската префесионална танцова асоциация и Световния танцов съвет

септември-ноември месец-концерти в община Горна Оряховица

декември Концерти община Велико Търново и Горна Оряховица

декември Коледен концерт читалище „Напредък 1869” Г. Оряховица

РОК ГРУПА „MISTAKE IN A BREAK DOWN”

 

Изяви на групата през 2010 г.

Празник на Град Горна Оряховица………………………/Сцена Център/

Празник на Суджука ……………………………………/Сцена Градска градина/

Несебър Поп Рок Фест 2010……Сцена Амфитеатър/Грамота за участие/

ФОЛКЛОРЕН КЛУБ „БАЛКАНИКА”

Дейността на клуб „Балканика“ , започва с неговото създаване на 05.03.2010 , в залата на „Сидер войвода“ от първите десет негови членове – 4 мъже и шест жени от гр.Г.Оряховица и гр.Лясковец.През целия период от създаването му до края на 2010 г. в клуба са участват над 30 танцьори. Редовно посещават 16 души от които 3 мъже и 13 жени .В състава се изучават и играят хора и ръченици от всички хореографски области на България , както и характерни движения и фигури към съответните танци и области. Към момента в репертоара на състава са включени над 25 броя хора и ръченици, а някой от тях и в два и повече варианта.Репетициите се провеждат два пъти седмично във вторник и петък по един час времетраене. В клуба са закупени от всеки участник по два броя тениски с логото на клуба за репетиции и за сценично участие.

Клуб „Балканика“ взе участие в Коледния концерт на Читалище „Напредък-1869″ с едно изпълнение -„Чичово хоро“ от Северняшката фолклорна област.

За новата календарна 2011 г. участниците в състава имат амбициите да имат нови костюми и заедно е разширяване на репертоара с по сложни фолклорни изпълнения да вземат концертни участия не само в гр.Г .Оряховица , но и в други населени места на конкурси и събори с фолклорни надигравания

ІІ.ПРОЕКТИ, ПОДКРЕПЯНИ ОТ ВЪНШНИ ДОНОРИ И ПРОГРАМИ

През изминалия период  НЧ „Напредък 1869” реализира редица проекти, финансирани от външни донори и програми:

1. Проект “ЧИТАЛИЩЕТО – МОСТ КЪМ УЧИЛИЩЕ”, финансовата подкрепа на ОП „РЧР”   на Европейския социален фонд.

Реализира се от читалището  в партньорство с:

  • Основно училище „Иван Вазов”
  • Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий”

Продължителност: 12 месеца – от 13 октомври 2009 до 13 ноември 2010 г.

Дейности:

Обучения на децата, избрали едно от седемте предложени възможности за извънкласни и извънучебни занятия: в Група за детски и популярни песни; в Студио ,,Ритмична гимнастика и джаз танци”;в Състав ,,Модерен балет”; в Ателие ,,Приложно изкуство ; в  Театрална школа;в Танцов фолклорен състав”; в Секция ,,Екотуризъм и опазване на околната среда”;Обща стойност на проекта: 83 160 лв.

2.През ноември – декември 2010 г., вече по традиция,спечелихме и  реализирахме  проект към Министерството на културата по направление допълваща субсидия за читалище на стойност 10 000 лв., като 5 000 лв. за художествено -творческа дейност на читалищните състави  и 5000 лв. за ремонт. Със средствата за ремонт се частично се ремонтираха части от покрива на сградата и климатици в репетационните зали, а със средствата за художествено творческата дейност се заплати услуга озвучаване за концерти и изработка на колажно пано за украса на сцена с размери 5 на 8  метра.

3. Продължава реализацията на проект: Разкриване на работно място за лице с трайно увреждане в НЧ „Напредък 1869” Горна Оряховица  към Агенцията за хората с увреждания на стойност 7669 лв. Създаденото работно място бе в обновена и адаптирана стая, обзаведена и оборудвана с необходимата компютърна техника и софтуер и периферни устройства – цветен лазерен принтер, мултифункционално устройство. Назначено е лице, което ще работи 3 години като технически сътрудник.

4. Бенефициентът  – МЛАДЕЖКИ ТЕАТЪР „АЛТЕРНАТИВА” с главен художествен ръководител СИМЕОН ХРИСТОВ продължава да реализира проекти по  програма ,,Младеж” и „Младежта в действие“,Световната банка и Европейската младежка фондация – Страсбург.

5. Проект „ Участие на хор „Славянско единство” в 46-тото издание на Международния хоров фестивал  в Монтрьо, Швейцария” с договор № 72(1)  – 4/13.04.2010 г, финансиран от Национален фонд „Култура” по програма „Мобилност”

Кандидатстваща организация/кандидат: Народно Читалище „Напредък 1869” гр. Горна Оряховица

Място на осъществяване на събитието: Монтрьо, Швейцария

Продължителност на проекта: от 06. 04. 2010 г.  до 10. 04. 2010 г.

Стойност на проекта – очаквана – 3 200 лв., получена и отчетена – 1000 лв. за транспортни разходи.

С цели на проекта

1.         Представи културата на България в един широк културен контекст и ще създаде предпоставки за пълноценното й представяне в момент на глобализиране и окрупняване на европейските и световни гео-политически и културни граници

2.         Даде възможност на художественото ръководство и самите хористи за културен обмен

3.         Допринесе за диалог на различни традиции и идеи в областта на хоровото изкуство

4.         Обогати опита и завиши естетическите критерии на всички участници

5.         Даде излаз на художествения продукт на състава

6. Инициативите „Международен конкурс за изпълнители на популярна песен „НОВА МУЗИКА”  и „Празници на младежките аматьорски театри „Актьори на европейска сцена”, организирани от читалището се осъществиха и тази година  с поредните им издания много успешно.

ІІІ. ГРАЖДАНСКИ И СОЦИАЛНИ ИНИЦИАТИВИ:

Създадения през  месец април 2008 г. блог с адрес https://napredak1869.wordpress.com/ на НЧ „Напредък 1869”  активно продължава да  функционира и в него се отразяват всички събития и културни мероприятия, произведени и реализирани от Читалищните колективи на територията на града, общината, региона и извън граница.Блогът  до момента има 26 000 посещения, 123 публикации и 36 коментара.  В него се дава възможност на посетителите да се информират и  коментират статиите и  цели  формиране гражданско позиция по поставените статии.

Продължава и поддръжката на сайта на читалището http://napredak1869.com/,който до момента е само с българската си версия. Сайта бе обновен , чрез изградена секция с 6 подсекции свързани с дейностите по проект „Читалището – мост към училище”, през месец февруари  и през месец септември 2010 година.

В читалището се организират и провеждат редица пресконференции, които информират медиите за дейностите на читалищните колективи.

Читалищните състави участват във всички инициативи, форуми, концерти и др. културни прояви, организирани от Читалището и  Община Горна Оряховица.

Съставите при читалището организират и участват в благотворителни инициативи.

ІV. МЕНИДЖМЪНТ.

За осигуряване на своята годишна работа читалище НАПРЕДЪК 1869 работеше на партньорски принцип, както с международни и национални финансиращи програми, така и с бизнес и местна власт.

Всяко финансиране, спечелено като подкрепа за проекти и инициативи на читалището е в резултат на изготвени и обосновани предложения за финансиране, формално документирани договорни взаимоотношения, строга отчетност пред донорите и финансиращите организации и институции и взаимно уважение.

Община Горна Оряховица бе една от финансиралите ни институции, както по силата на законово регламентираната държавна субсидия, така и след одобряване на наши предложения за съвместна дейност.

Продължихме, да получаваме подкрепа чрез договори под условие с фирми, представители на стопанския и частен сектор, подпомагащи наши проекти, предимно за големи културни изяви .

Партнираме със „Училища Европа”, които са доставчици на квалификационни услуги и обучения по програмата „Аз мога” по ОП „РЧР” чрез Бюрата по труда и Агенцията по заетостта, като от 20 декември в читалището започна курс по Английски език в три нива и по време на обучението два дни в седмицата се водят по два учебни часа се обучават 14 заети лица.

Всички постъпили безвъзмездни средства от външни донори – наши и международни са отчетени и приети, според изискванията и формалните правила на Европейския съюз, Министерство на културата, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на образованието, младежта и науката и община Г. Оряховица.

Читалище Напредък 1869 е изключително благодарно за споделяния през годината експертен ресурс с редица институции, НПО – национални, европейски.

Добрият мениджмънт по отношение на човешкия ресурс на организацията и външните ни сътрудници е ключов за ефективната работа на читалището.

През 2010 организацията осъществяваше дейността си с екип от 28  заети лица -щатен персонал и над 10-ма художествени ръководители, изпълнители, сътрудници, консултанти.

Материална база

През 2010 година продължиха дейности по модернизиране и реновиране на материалната база – сграда на читалище „Напредък 1869”. твърде оскъдни бяха финансовите средства за тази дейност но въпреки това:

През октомври 2010 г. се закупи  и монтира инвенторна система „Касетъчен тип климатик” за Балетна зала и се монтира в репитационната зала на вокалните състави стенен климатик, получен от дарител, родител на участник от ВС „Нова музика”.

През октомври 2010 г.бе сключен договор с  фирма „ХИТ” с който се подмени съществуващото осветление с енергоспестяващо осветление в концертния салон и всички коридорни площи на сградата на читалището.

През декември 2010 г.  се ремонтира част от покривното пространство на сградата на читалището.

През следващата година читалището съвместно с община Г. Оряховица ще кандидатства отново по ОП „Регионално развитие „ към Министерство на регионалното развитие и благоустройство с проект  „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития”

V. ПАРТНЬОРИ, ДОНОРИ И СПОМОЩЕСТВОВАТЕЛИ

Настоятелството на читалище „Напредък 1869” оценява високо подкрепата на всички организации, институции, донорски програми и фондове, НПО от страната и Европа, граждани, лидери, представители на частния сектор, благодарение на които се реализираха голяма част от основните дейности през годината.

Благодарим на:

Министерство на финансите;

Министерство на културата;

Министерство на образованието, младежта и науката;

Министерството на труда и социалната политика;

Община Горна Оряховица;

Общински съвет Горна Оряховица;

Читалища в община Г. Оряховица

Кметове и кметства в община Г. Оряховица

Основни училища  и гимназии в гр.  Г. Оряховица

Детски градини в гр. Г. Оряховица

Българско Национално Радио

Съюз на българските композитори

Съюз на читалищата в България

Фондация за развитие „Читалища”

Платформа „АГОРА”

РЕКИЦ – В. Търново

Читалище „Искра” В. Търново

Адиг Груп – София

„Гулбанис вайн” – ООД

„Минов Ланд”

„Премиум” ООД

„Поликомерс” ООД

фирма „Боби”

”Аркус” АД

„Юнифейс”

„Мира колекшън”

„Стефанов – Иван Стефанов” ЕООД

„Артея 91”

Застрователно акционерно дружество „Армеец”

„Крис Р”

„Търговия за бита” ЕООД

„Захарни заводи” АД

„Корн” АД

„Хит” ООД

„Купро Христо Шаранков” ЕООД

ПГ на СДС

Вестник „Седмицата”

Вестник „Устрем”

Вестник „Борба”

Вестник „Янтра днес”

Вестник „Форум”

Телевизия „Видиосат”

Телевизия „Евроком Раховец”

Атанас Петров:

Председател на НЧ „Напредък

Advertisements

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: