КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА ДЕЙНОСТТА НА НЧ“НАПРЕДЪК 1869″ ЗА 2011 ГОДИНА

МЕСЕЦ МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ ДЕЙНОСТИ
ЯНУАРИ
ЯНУАРИ гр.Г.ОРЯХОВИЦА УЧАСТИЕ НА ГРУПА ЗА СТАРИ ГРАДСКИ ПЕСНИ „ОЧАРОВАНИЕ” В ПРАЗНИКА „БАБИНДЕН”
ЯНУАРИ гр.Г.ОРЯХОВИЦА НЧ”НАПРЕДЪК1869” СМЕСЕНА ПРОДУКЦИЯ НА ШКОЛАТА ПО ИЗКУСТВА-ПРОФИЛ КЛАСИЧЕСКИ ИНСТРУМЕНТИ
ФЕВРУАРИ
9-ти ФЕВРУАРИ гр.Г.ОРЯХОВИЦА НЧ”НАПРЕДЪК1869” ТВОРЧЕСКА ЛИТЕЛАТУРНА ГРУПА”АСЕН РАЗЦВЕТНИКОВ”-РАЗГЛЕЖДАНЕ ТВОРБИ НА БЕЛЕЖИТИ АВТОРИ
10-ти ФЕВРУАРИ гр.Г.ОРЯХОВИЦАГХГ ХОР „СЛАВЯНСКО ЕДИНСТВО”-КОНЦЕРТ „ЛЮБОВ,МУЗИКА,СТИХ”,”ЛЮБОВНА ПОЕЗИЯ И МУЗИКА” с УЧАСТИЕ НА БАЛЕТ „ГРАЦИЯ”
ФЕВРУАРИ гр.Г.ОРЯХОВИЦА НЧ”НАПРЕДЪК1869” БАЛЕТ „ГРАЦИЯ”-ОТКРИТИ УРОЦИ ПРЕД РОДИТЕЛИТЕ
ФЕВРУАРИ гр.ЛЯСКОВЕЦ УЧАСТИЕ НА ГРУПА ЗА СТАРИ ГРАДСКИ ПЕСНИ „ОЧАРОВАНИЕ” В ПРАЗНИКА ПО СЛУЧАЙ ДЕНЯ НА ЛОЗАРЯ
14 ФЕВРУАРИ гр.Г.ОРЯХОВИЦА НЧ”НАПРЕДЪК1869” ЧЕСТВАНЕ ДЕНЯ НА ВЛЮБЕНИТЕ 14 – ФЕВРУАРИ – КОНЦЕРТ – СПЕКТАКЪЛ  НА МТ „АЛТЕРНАТИВА” И ГОРНООРЯХОВСКИЯ МЛАДЕЖКИ ПАРЛАМЕНТ
16-ти, 23 –тиФЕВРУАРИ гр.Г.ОРЯХОВИЦА НЧ”НАПРЕДЪК1869” ТЛГ”АСЕН РАЗЦВЕТНИКОВ”РАЗГЛЕЖДАНЕ ТВОРБИ НА БЕЛЕЖИТИ АВТОРИ
МАРТ
1-ви МАРТ гр.В.ТЪРНОВО УЧАСТИЕ НА СПОРТНИ ТАНЦИ „КСАНИ ДЕНС” – ЗА ДЕНЯ НА САМОДЕЕЦА
2-ри МАРТ гр.Г.ОРЯХОВИЦА НЧ”НАПРЕДЪК1869” ТЛГ”АСЕН РАЗЦВЕТНИКОВ”РАЗГЛЕЖДАНЕ ТВОРБИ НА БЕЛЕЖИТИ АВТОРИ
8- ми МАРТ гр.Г.ОРЯХОВИЦА НЧ”НАПРЕДЪК1869” ОСМОМАРТЕНСКО МАТИНЕ НА ШКОЛАТА ПО ИЗКУСТВА с участието на СПОРТНИ ТАНЦИ „КСАНИ ДЕНС”, БАЛЕТ „ГРАЦИЯ
МАРТ гр.Г.ОРЯХОВИЦА НЧ”НАПРЕДЪК1869” СМЕСЕНА ПРОДУКЦИЯ НА ШКОЛА ПО ИЗКУСТВАТА ПРОФИЛ „КЛАСИЧЕСКИ ИНСТРУМЕНТИ”
МАРТ ОБЩ.Г.ОРЯХОВИЦА УЧАСТИЕ НА ХИП-ХОП СЪСТАВ „ЕЛ`С ДЕНС ”В КОНЦЕРТИТЕ ОРГАНИЗИРАНИ ОТ ОБЩИНА Г. ОРЯХОВИЦА ПО СЛУЧАЙ 3- ТИ МАРТ, 8-МИ МАРТ И ПЪРВА ПРОЛЕТ
9-ти МАРТ гр.Г.ОРЯХОВИЦА НЧ”НАПРЕДЪК1869” ТЛГ”АСЕН РАЗЦВЕТНИКОВ”- РЕЦИТАЛ ЗА ЖЕНАТА И ЛЮБОВТА
10-ти МАРТ с.ДРАГАНОВО ТЛГ”АСЕН РАЗЦВЕТНИКОВ”-УЧАСТИЕ В ПРОЛЕТНИТЕ ПРАЗНИЦИ И РЕЦИТАЛ
16-ти МАРТ гр.Г.ОРЯХОВИЦА НЧ”НАПРЕДЪК1869” ТЛГ”АСЕН РАЗЦВЕТНИКОВ”РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЛИЧНИ ТВОРБИ
МАРТ ОБЩ.Г.ОРЯХОВИЦА УЧАСТИЕ НА ГРУПА” ЕДЕЛВАЙС ”, МЪЖКА ПЕВЧЕСКА ГРУПА „Г.ИЗМИРЛИЕВ”,ГРУПА ЗА СТАРИ ГРАДСКИ ПЕСНИ „ОЧАРОВАНИЕ”  И ВОКАЛНО ТРИО „ЧАРОВЕН БЛЯН”В КОНЦЕРТИТЕ, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ ОБЩИНА Г. ОРЯХОВИЦА ПО СЛУЧАЙ 3- ТИ МАРТ, 8-МИ МАРТ И 22-РИ МАРТ
22-ри МАРТ гр.В.ТЪРНОВО УЧАСТИЕ НА СПОРТНИ ТАНЦИ „КСАНИ ДЕНС” ПО СЛУЧАЙ ПРАЗНИКА НА ГРАД В.ТЪРНОВО
23-ти МАРТ гр.Г.ОРЯХОВИЦА ТЛГ”АСЕН РАЗЦВЕТНИКОВ”-ПРОЛЕТЕН РЕЦИТАЛ В МЛАДЕЖКИ ДОМ,СЪВМЕСТНО С УЧЕНИЦИ НА  Г-ЖА ЕМИЛИЯ КОСЕВА ОТ ПГЕЕ”М.В.ЛОМОНОСОВ”
МАРТ гр.ВАРНА УЧАСТИЕ НАХИП- ХОП СЪСТАВ ” ЕЛ`С ДЕНС” В 13-ТИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ПО МОДЕРЕН БАЛЕТ ГР. ВАРНА
МАРТ гр.ВАРНА УЧАСТИЕ НАМОДЕРЕН БАЛЕТ”КАЛИНА” В  13-ТИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ПО МОДЕРЕН БАЛЕТ ГР. ВАРНА
22 МАРТ гр.Г.ОРЯХОВИЦА НЧ”НАПРЕДЪК1869” КОНЦЕРТ НА ФА”СИДЕР ВОЙВОДА” и ДЮФА „ГУСЛАРЧЕ” ПО ПОВОД ПЪРВА ПРОЛЕТ
27 МАРТ гр.Г.ОРЯХОВИЦА НЧ”НАПРЕДЪК1869” МТ „АЛТЕРНАТИВА” ПРЕДСТАВЯ ПРЕМИЕРА НА КАМЕРЕН СПЕКТАКЪЛ „ПОДЗЕМНИЯ” ПО ХРИСТО БОЙЧЕВ  ПО ПОВОД 27 МАРТ – МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ТЕАТЪРА
30-ти МАРТ гр.Г.ОРЯХОВИЦА НЧ”НАПРЕДЪК1869” ТЛГ”АСЕН РАЗЦВЕТНИКОВ”-ПЪРВОАПРИЛСКИ ИЗЯВИ
АПРИЛ
1 АПРИЛ гр.Г.ОРЯХОВИЦА ГХГ „ВЕСЕЛИТЕ КЛОУНИ” – СПЕКТАКЪЛ С УЧАСТИЕ НА МТ „АЛТЕРНАТИВА/изложба на карикатури и скечове / ПО ПОВОД 1 АПРИЛ – ДЕН НА ХУМОРА И САТИРАТА
АПРИЛ гр.ТЪРГОВИЩЕ УЧАСТИЕ НА ШИ В КОНКУРСА „МАГИЯТА НА ПЕСЕНТА”
АПРИЛ гр.СВИЩОВ УЧАСТИЕ НА ШИ В КОНКУРСА „ЗВЕЗДИЦИ ЗА ЛОРА”
6,13 АПРИЛ гр.Г.ОРЯХОВИЦА НЧ”НАПРЕДЪК1869” ТЛГ”АСЕН РАЗЦВЕТНИКОВ”РАЗГЛЕЖДАНЕ ТВОРБИ НА БЕЛЕЖИТИ АВТОРИ
АПРИЛ с.ДРАГАНОВО УЧАСТИЕ НА ГРУПА ЗА СТАРИ ГРАДСКИ ПЕСНИ „ОЧАРОВАНИЕ” В ПРОЛЕТНИТЕ ПРАЗНИЦИ
АПРИЛ гр.ПЛОВДИВ УЧАСТИЕ НА ХИП- ХОП СЪСТАВ” ЕЛ`С ДЕНС ” В НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ПО ТАНЦОВО ИЗКУСТВО
20 АПРИЛ гр.Г.ОРЯХОВИЦА ТЛГ”АСЕН РАЗЦВЕТНИКОВ”-ПОСЕЩЕНИЕ НА ЦДГ „БОДРА СМЯНА” ВЪВ ВРЪЗКА С ПРАЗНИКА НА ДЕТСКАТА КНИГА
22 АПРИЛ 18.00ч. гр.Г.ОРЯХОВИЦА НЧ”НАПРЕДЪК1869” ПРЕМИЕРА НА МТ „ АЛТЕРНАТИВА” – „НИЕ ВРАБЧЕТАТА” по ЙОРДАН РАДИЧКОВ
АПРИЛ гр.Г.ОРЯХОВИЦАЦЪРКВА „СВ.ГЕОРГИ” ХОР „СЛАВЯНСКО ЕДИНСТВО”-ВЕЛИКДЕНСКИ КОНЦЕРТ
АПРИЛ гр.Г.ОРЯХОВИЦА НЧ”НАПРЕДЪК1869” „ВЕЛИКДЕНСКИ КОНЦЕРТ” НА ДЮФА „ГУСЛАРЧЕ” С ПРЕДСТАВЯНЕ НА НОВИ ТАНЦИ
АПРИЛ гр.Г.ОРЯХОВИЦА КОНЦЕРТ  НА ГРУПА ЗА СТАРИ ГРАДСКИ ПЕСНИ „ОЧАРОВАНИЕ” ВЪВ ВЕЛИКДЕНСКИТЕ  ПРАЗНИЦИ
27 АПРИЛ гр.Г.ОРЯХОВИЦА ТЛГ”АСЕН РАЗЦВЕТНИКОВ”-ПОСЕЩЕНИЕ В ОУ „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ”
29 АПРИЛ НЧ”НАПРЕДЪК1869” БАЛЕТ „ГРАЦИЯ”  И БАЛЕТ „КАЛИНА”- ПРАЗНИЧЕН КОНЦЕРТ ПО СЛУЧАЙ МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА БАЛЕТА  С  УЧАСТИЕТО НА КЛУБ ПО СПОРТНИ ТАНЦИ „КСАНИ ДЕНС”
МАЙ
30 АПРИЛ-    2 МАЙ гр.ХАСКОВО УЧАСТИЕ НА ХИП-ХОП СЪСТАВ” ЕЛ`С ДЕНС “В 10-ТИ НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА КАМЕРНИЯ ТАНЦ В РАЗДЕЛ “ ТАНЦОВО ШОУ ”
МАЙ ГРАД,ОПРЕДЕЛЕН ОТ ЦИОФФ УЧАСТИЕ НА ФА”СИДЕР ВОЙВОДА” В VIІ-МИ НАЦИОНАЛЕН ПРЕГЛЕД НА ФОЛКЛОРНИТЕ АНСАМБЛИ
4,11 МАЙ гр.Г.ОРЯХОВИЦА НЧ”НАПРЕДЪК1869” ТЛГ”АСЕН РАЗЦВЕТНИКОВ”РАЗГЛЕЖДАНЕ ТВОРБИ НА БЕЛЕЖИТИ АВТОРИ
МАЙ гр.ДОБРИЧ УЧАСТИЕ НА ШИ В КОНКУРСА „САРАНДЕВ”
МАЙ гр.КУБРАТ УЧАСТИЕ НА ШИ В КОНКУРСА „МЕДНИ ГЛАСЧЕТА”
13 МАЙ НЧ”НАПРЕДЪК1869” ХОР „СЛАВЯНСКО ЕДИНСТВО- КОНЦЕРТ, ПО СЛУЧАЙ ДЕНЯ НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА И СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕННОСТ
14 МАЙ гр.БЯЛА ТЛГ”АСЕН РАЗЦВЕТНИКОВ”-УЧАСТИЕ В КОНКУРСА „ИСКРИ  НАД  БЯЛА”
13-ТИ,14-ТИ И 15-ТИ МАЙ гр.БУРГАС УЧАСТИЕ НА БАЛЕТ „ГРАЦИЯ” В „МЕЖДУНАРОДЕН ТАНЦОВ КОНКУРС-БУРГАС”
15 МАЙ гр.ГАБРОВО УЧАСТИЕ НА ДЮФА „ГУСЛАРЧЕ” В СЕДМИЦАТА НА ХУМОРА И САТИРАТА
18 МАЙ гр.Г.ОРЯХОВИЦА НЧ”НАПРЕДЪК1869” ТЛГ”АСЕН РАЗЦВЕТНИКОВ”РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЛИЧНИ ТВОРБИ
МАЙ гр.ХАСКОВО УЧАСТИЕ НА БАЛЕТ „ГРАЦИЯ” ВЪВ „ФЕСТИВАЛ НА КАМЕРНИЯ ТАНЦ”
МАЙ гр.ТЪРГОВИЩЕ УЧАСТИЕ НА ГРУПА ЗА СТАРИ ГРАДСКИ ПЕСНИ „ОЧАРОВАНИЕ”, ГРУПА” ЕДЕЛВАЙС ”, МЪЖКА ПЕВЧЕСКА ГРУПА „Г.ИЗМИРЛИЕВ”  И ВОКАЛНО ТРИО „ЧАРОВЕН БЛЯН” В ПРАЗНИК НА ПЕСЕНТА „ЛЮЛЯКА МИ ЗАМИРИСА”
МАЙ гр.РУСЕ УЧАСТИЕ НА ХИП-ХОП СЪСТАВ ”ЕЛ`С ДЕНС “ И МОДЕРЕН БАЛЕТ”КАЛИНА В 5-ТИ МЕЖДУНАРОДЕН ТАЦОВ ФЕСТИВАЛ “ ТАЦУВАЩА РЕКА“
МАЙ гр.Г.ОРЯХОВИЦА УЧАСТИЕ НА ГРУПА” ЕДЕЛВАЙС ” И ВОКАЛНО ТРИО „ЧАРОВЕН БЛЯН”В ПРЕГЛЕДА НА СТАРА ГРАДСКА ПЕСЕН „БОЖУРИ”
МАЙ гр.В.ТЪРНОВО УЧАСТИЕ НА МЪЖКА ПЕВЧЕСКА ГРУПА „Г.ИЗМИРЛИЕ” СТАРОПЛАНИНСКИ СЪБОР “БАЛКАН ФОЛК 2011”
МАЙ гр.ПОПОВО УЧАСТИЕ НА ГРУПА ЗА СТАРИ ГРАДСКИ ПЕСНИ „ОЧАРОВАНИЕ” ВЪВ ФЕСТИВАЛА НА СТАРИТЕ ГРАДСКИ ПЕСНИ
МАЙ НЧ“НАПРЕДЪК1869” СЪВМЕСТЕН КОНЦЕРТ НА ХИП-ХОП СЪСТАВ” ЕЛ`С ДЕНС “ ,БОРЯНА БОНЕВА И БРЕЙК ФОРМАЦИЯ “DOROSTOL DILERS”
МАЙ гр.СВИЩОВ УЧАСТИЕ НА ГРУПА” ЕДЕЛВАЙС ”, МЪЖКА ПЕВЧЕСКА ГРУПА „Г.ИЗМИРЛИЕВ” И ВОКАЛНО ТРИО „ЧАРОВЕН БЛЯН”ВЪВ ФЕСТИВАЛА НА СТАРАТА ГРАДСКА ПЕСЕН,ПОСВЕТЕН НА Г.БЕЙКОВ
МАЙ гр.БУРГАС УЧАСТИЕ НА ХИП-ХОП СЪСТАВ ”ЕЛ`С ДЕНС “ В 13-ТИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА КЛАСИЧЕСКИ,ХАРАКТЕРЕН,СЪВРЕМЕНЕН ТАНЦ И ФРИЙ ДЕНС , организиран от МОМН и НДД София
МАЙ НЧ”НАПРЕДЪК1869” ГОДИШЕН КОНЦЕРТ НА БАЛЕТ „ГРАЦИЯ”
23 МАЙ гр.Г.ОРЯХОВИЦА КОНЦЕРТ НА ФА”СИДЕР ВОЙВОДА” ПО ПОВОД 24 МАЙ- ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА И СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕННОСТ
24 МАЙ Г.ОРЯХОВИЦА УЧАСТИЕ НА ЧИТАЛИЩНИ КОЛЕКТИВИ В  ТЪРЖЕСТВЕНОТО ЧЕСТВАНЕ НА ДЕНЯ НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА И СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕННОСТ
25 МАЙ гр.Г.ОРЯХОВИЦА НЧ”НАПРЕДЪК1869” ТЛГ”АСЕН РАЗЦВЕТНИКОВ”-ПРОЛЕТЕН ИЗЛЕТ ДО х.БОЖУР С ВЪТРЕШЕН РЕЦИТАЛ
27,28,29 МАЙ гр.Г.ОРЯХОВИЦА НЧ”НАПРЕДЪК1869” VI-ти МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА ПОПУЛЯРНА ПЕСЕН”НОВА МУЗИКА”
29 МАЙ гр.Г.ОРЯХОВИЦА УЧАСТИЕ НА ЧИТАЛИЩНИ СЪСТАВИ В ИЗЯВИ, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ ОБЩИНА Г. ОРЯХОВИЦА ПО СЛУЧАЙ ПРАЗНИКА НА ГРАДА
29-30 МАЙ гр.РАЗГРАД УЧАСТИЕ НА ХОР „СЛАВЯНСКО ЕДИНСТВО” В „ ХОРОВИ  ПРАЗНИЦИ 2011”
МАЙ гр.В.ТЪРНОВО УЧАСТИЕ НА ШИ В МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС „КОРОНАТА НА ТЪРНОВГРАД”
31 МАЙ гр.В.ТЪРНОВО УЧАСТИЕ НАХИП-ХОП СЪСТАВ ” ЕЛ`С ДЕНС  В КОНЦЕРТА ПО СЛУЧАЙ ПРАЗНИКА НА ДЕТЕТО /ОБЩ.В.ТЪРНОВО/
МАЙ НЧ”НАПРЕДЪК1869”ЗАЛА МУЗИКАЛНА ШКОЛА ГОДИШНИ ПРОДУКЦИИ НА ШКОЛАТА ПО ИЗКУСТВА
МАЙ гр.Г.ОРЯХОВИЦАЗАЛА „СИДЕР ВОЙВОДА” СПОРТНИ ТАНЦИ „КСАНИ ДЕНС”- ГОДИШНИ ПРОДУКЦИИ
31 МАЙ гр.Г.ОРЯХОВИЦА НЧ”НАПРЕДЪК1869” ГОДИШЕН КОНЦЕРТ НА ФОРМАЦИЯ „ПАТИЛАНЦИ”
ЮНИ
1 ЮНИ гр.Г.ОРЯХОВИЦА 1 ЮНИ – ДЕН НА ДЕТЕТО –ДЕТСКА  РАБОТИЛНИЧКА, ИГРИ и ЗАВАБЛЕНИЯ на  МТ „АЛТЕРНАТИВА” ЗА ВСИЧКИ ДЕЦА ОТ Г.ОРЯХОВИЦА, СЪВМЕСТНО С ОБЩИНАТА
1 ЮНИ гр.Г.ОРЯХОВИЦА УЧАСТИЕ НА СПОРТНИ ТАНЦИ „КСАНИ ДЕНС” И ДЮФА „ГУСЛАРЧЕ”  ПО СЛУЧАЙ 1 ЮНИ – ДЕН НА ДЕТЕТО, организиран от Община Г. Оряховица
1-5 ЮНИ гр.ГЕРЗАФРАНЦИЯ УЧАСТИЕ НА ХОР „СЛАВЯНСКО ЕДИНСТВО” В „6-ти МЕЖДУНАРОДЕН ХОРОВ ФЕСТИВАЛ”
1-5 ЮНИ гр.КАВАРНА УЧАСТИЕ  НА МТ „АЛТЕРНАТИВА” В ТЕАТРАЛЕН ФЕСТИВАЛ ГР. КАВАРНА – 1-5 ЮНИ
1,8,15,22-ри ЮНИ гр.Г.ОРЯХОВИЦА НЧ”НАПРЕДЪК1869” ТЛГ”АСЕН РАЗЦВЕТНИКОВ”РАЗГЛЕЖДАНЕ ТВОРБИ НА БЕЛЕЖИТИ АВТОРИ
10-13 ЮНИ гр.ВАРНА УЧАСТИЕ НА  МТ „АЛТЕРНАТИВА” В VІІ-МОТО НАЦИОНАЛНО ИЗЛОЖЕНИЕ ВЪВ ВАРНА – 10-13 ЮНИ 2010 г.
10-15 ЮНИ гр.СВИЩОВ КОНЦЕРТИ НА ХОР „СЛАВЯНСКО ЕДИНСТВО”-РАЗМЕННО ГОСТУВАНЕ
ЮНИ гр.Г.ОРЯХОВИЦА НЧ”НАПРЕДЪК1869” ГОДИШЕН КОНЦЕРТ НА ДЮФА „ГУСЛАРЧЕ”
15-19 ЮНИ гр.НЕСЕБЪР УЧАСТИЕ НА ХИП – ХОП СЪСТАВ ” ЕЛ`С ДЕНС “ В ФЕСТИВАЛ С КОНКУРСЕН ХАРАКТЕР, ОРГАНИЗИРАН ОТ МОМН
ЮНИ гр.Г.ОРЯХОВИЦА УЧАСТИЕ НА ГРУПА” ЕДЕЛВАЙС ” И ВОКАЛНО ТРИО „ЧАРОВЕН БЛЯН”В МЕЖДУНАРОДЕН  ФЕСТИВАЛ НА ТУРИСТИЧЕСКАТА ПЕСЕН
ЮНИ гр.Г.ОРЯХОВИЦА УЧАСТИЕ НА СПОРТНИ ТАНЦИ „КСАНИ ДЕНС” В НАЦИОНАЛЕН ДЕТСКИ ФЕСТИВАЛ „РАХОВЧЕ”
ЮНИ гр.Г.ОРЯХОВИЦА НЧ”НАПРЕДЪК1869” ГОДИШЕН КОНЦЕРТ НА ШКОЛАТА ПО ИЗКУСТВА
ЮНИ гр.ПЛОВДИВ УЧАСТИЕ НА ГРУПА” ЕДЕЛВАЙС ”, ГРУПА ЗА СТАРИ ГРАДСКИ ПЕСНИ „ОЧАРОВАНИЕ”  И ВОКАЛНО ТРИО „ЧАРОВЕН БЛЯН”ВЪВ ФЕСТИВАЛА НА СТАРАТА ГРАДСКА ПЕСЕН ”НЕЖНИ ЧУВСТВА”
ЮНИ гр.СТАРА ЗАГОРА УЧАСТИЕ НА ГРУПА” ЕДЕЛВАЙС ”, МЪЖКА ПЕВЧЕСКА ГРУПА „Г.ИЗМИРЛИЕВ”  И ВОКАЛНО ТРИО „ЧАРОВЕН БЛЯН”ВЪВ ФЕСТИВАЛА НА СТАРАТА ГРАДСКА ПЕСЕН ”ОТ ЛИПИТЕ ЗЛАТЕН ПРАХ СЕ РОНИ”
ЮНИ гр.КАЗАНЛЪК УЧАСТИЕ НА ГРУПА” ЕДЕЛВАЙС ” И ВОКАЛНО ТРИО „ЧАРОВЕН БЛЯН”В ПРЕГЛЕДА  НА  ТУРИСТИЧЕСКАТА ПЕСЕН
ЮНИ гр.ХАСКОВО УЧАСТИЕ НА ГРУПА ЗА СТАРИ ГРАДСКИ ПЕСНИ „ОЧАРОВАНИЕ” ВЪВ ФЕСТИВАЛА „С ПЕСНИТЕ НА АНИ”
21-23 ЮНИ гр.БУРГАС УЧАСТИЕ НА БАЛЕТ„ГРАЦИЯ” В МЕЖДУНАРОДЕН ДЕТСКИ ФЕСТИВАЛ ЗА ХАРАКТЕРНИ ТАНЦИ ”РАДОСТ НА БРЕГА”
23 ЮНИ гр.Г.ОРЯХОВИЦА НЧ”НАПРЕДЪК1869” ГОДИШЕН КОНЦЕРТ НА ФА”СИДЕР ВОЙВОДА”
29 ЮНИ ПЕТРОПАВЛОВСКИ МАНАСТИРГР. ЛЯСКОВЕЦ УЧАСТИЕ НА ДЮФА „ГУСЛАРЧЕ”И ФА „СИДЕР ВОЙВОДА”В СЪБОРА ПРИ МАНАСТИРА „Св.Св.ПЕТЪР И ПАВЕЛ” гр.ЛЯСКОВЕЦ
ЮЛИ
ЮЛИ ГЪРЦИЯ ТУРНЕ НА ФА”СИДЕР ВОЙВОДА” В ГЪРЦИЯ
ЮЛИ гр.ЦАРЕВО УЧАСТИЕ НА БАЛЕТ„ГРАЦИЯ” В ТАНЦОВ ФЕСТИВАЛ „УСМИВКИ,ТАНЦИ И МОРЕ”
ЮЛИ гр.НЕСЕБЪР УЧАСТИЕ НА МЪЖКА ПЕВЧЕСКА ГРУПА „Г.ИЗМИРЛИЕВ” НА ЕВРОПЕЙСКИ ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ-EAFF
23-30 ЮЛИ гр.ТОРЕВИЕХАИСПАНИЯ УЧАСТИЕ НА ХОР „СЛАВЯНСКО ЕДИНСТВО” В 57-мото ИЗДАНИЕ НА „МЕЖДУНАРОДН ХОРОВ КОНКУРС ЗА ХАБАНЕРИ И ПОЛИФОНИЯ”
АВГУСТ
06 – 12  АВГУСТ гр.Г. ОРЯХОВИЦА ЧЕТВЪРТИ МЕЖДНУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ НА МЛАДЕЖКИТЕ АМАТЬОРСКИ ТЕАТРИ В ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА
15- 27 АВГУСТ гр.Г. ОРЯХОВИЦА гр.ВАРНА МНОГОСТРАНЕН ТЕАТРАЛЕН ПРОЕКТ С УЧАСТИЕТО НА  ДЪРЖАВИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
25 АВГУСТ гр.ПРИМОРСКО УЧАСТИЕ НА МОДЕРЕН БАЛЕТ ”КАЛИНА” И ХИП-ХОП СЪСТАВ ” ЕЛ`С ДЕНС “ В КОНКУРС-ФЕСТИВАЛ „ХАРМОНИЯ И СИЛА”
АВГУСТ ДРЯНОВСКИЯТ МАНАСТИР УЧАСТИЕ НА ГРУПА” ЕДЕЛВАЙС ”, МЪЖКА ПЕВЧЕСКА ГРУПА „Г.ИЗМИРЛИЕВ”  И ВОКАЛНО ТРИО „ЧАРОВЕН БЛЯН”В ПРЕГЛЕДА НА СТАРА ГРАДСКА ПЕСЕН
АВГУСТ гр.ВРАЦА УЧАСТИЕ НА ГРУПА” ЕДЕЛВАЙС ”, ГРУПА ЗА СТАРИ ГРАДСКИ ПЕСНИ „ОЧАРОВАНИЕ”   И ВОКАЛНО ТРИО „ЧАРОВЕН БЛЯН”В ПРЕГЛЕДА НА СТАРА ГРАДСКА ПЕСЕН „МАРА ВРАЧАНСКА”
СЕПТЕМВРИ
СЕПТЕМВРИ гр.СЛИВЕН УЧАСТИЕ НА МЪЖКА ПЕВЧЕСКА ГРУПА „Г.ИЗМИРЛИЕВ” НА ПРЕГЛЕД НА СТАРА ГРАДСКА ПЕСЕН „КАРАНДИЛА”
20 СЕПТЕМВРИ гр.Г.ОРЯХОВИЦА НЧ”НАПРЕДЪК1869” СПЕКТАКЪЛ – НА МТ „АЛТЕРНАТИВА” ПО СЛУЧАЙ ОТКРИВАНЕТО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА
30 СЕПТЕМВРИ гр.Г.ОРЯХОВИЦА НЧ”НАПРЕДЪК1869” ТЛГ”АСЕН РАЗЦВЕТНИКОВ”РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЛИЧНИ ТВОРБИ.
ОКТОМВРИ
1 ОКТОМВРИ гр.Г.ОРЯХОВИЦА УЧАСТИЕ НА ГРУПА” ЕДЕЛВАЙС ”, ГРУПА ЗА СТАРИ ГРАДСКИ ПЕСНИ „ОЧАРОВАНИЕ”   И ВОКАЛНО ТРИО „ЧАРОВЕН БЛЯН”В КОНЦЕРТ,ПОСВЕТЕН НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА
7,13,20,27-ОКТОМВРИ гр.Г.ОРЯХОВИЦА НЧ”НАПРЕДЪК1869” ТЛГ”АСЕН РАЗЦВЕТНИКОВ”РАЗГЛЕЖДАНЕ ТВОРБИ НА БЕЛЕЖИТИ АВТОРИ
ОКТОМВРИ гр.Г.ОРЯХОВИЦА НЧ”НАПРЕДЪК1869” БЛАГОТВОРИТЕЛЕН КОНЦЕРТ НА ШКОЛА ПО ИЗКУСТВАТА  И МТ „АЛТЕРНАТИВА”
ОКТОМВРИ гр.ВАРНА УЧАСТИЕ НА ГРУПА” ЕДЕЛВАЙС ”, ГРУПА ЗА СТАРИ ГРАДСКИ ПЕСНИ „ОЧАРОВАНИЕ” И ВОКАЛНО ТРИО „ЧАРОВЕН БЛЯН” ВЪВ ФЕСТИВАЛА НА СТАРА ГРАДСКА ПЕСЕН „ЛИСТОПАД НА СПОМЕНИТЕ”
ОКТОМВРИ гр.ПЕТРИЧ УЧАСТИЕ НА ГРУПА ЗА СТАРИ ГРАДСКИ ПЕСНИ „ОЧАРОВАНИЕ” ВЪВ ФЕСТИВАЛА „ЗЛАТЕН КЕСТЕН”
ОКТОМВРИ гр.Г.ОРЯХОВИЦАГХГ ХОР „СЛАВЯНСКО ЕДИНСТВО”-КОНЦЕРТ В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТА „НОЩ В ГАЛЕРИЯТА”
ОКТОМВРИ гр.СОФИЯ УЧАСТИЕ НА ГРУПА” ЕДЕЛВАЙС ” И ВОКАЛНО ТРИО „ЧАРОВЕН БЛЯН” В ПРЕГЛЕДА НА ПАТРИОТИЧНАТА ПЕСЕН „СРЕБЪРНИ ЧУЧУЛИГИ”
29 ОКТОМВРИ гр.Г.ОРЯХОВИЦА предНЧ„НАПРЕДЪК1869” „ДЕН НА СОЛИДАРНОСТТА” – КОНЦЕРТ-СПЕКТАКЪЛ С УЧАСТИЕТО НА МТ „АЛТЕРНАТИВА” и  НПО ОТ РЕГИОНА НА ОТКРИТО
НОЕМВРИ
1 НОЕМВРИ гр.Г.ОРЯХОВИЦА НЧ”НАПРЕДЪК1869” КОНЦЕРТ  НА ЧИТАЛИЩНИТЕ КОЛЕКТИВИ ПО ПОВОД 1 – ДЕНЯ  НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ
3,10,17,24-тиНОЕМВРИ гр.Г.ОРЯХОВИЦА НЧ”НАПРЕДЪК1869” ТЛГ”АСЕН РАЗЦВЕТНИКОВ”РАЗГЛЕЖДАНЕ ТВОРБИ НА БЕЛЕЖИТИ АВТОРИ
НОЕМВРИ гр.Г.ОРЯХОВИЦА НЧ„НАПРЕДЪК1869” КОНЦЕРТ  НА ДЮФА „ГУСЛАРЧЕ”С ПРЕДСТАВЯНЕТО НА НОВИТЕ ТАНЦИ
30 НОЕМВРИ гр.ВАРНА УЧАСТИЕ НА МТ „АЛТЕРНАТИВА” ВЪВ ФЕСТИВАЛА „ИЗКУСТВО БЕЗ ГРАНИЦИ” – ВАРНА
ДЕКЕМВРИ
1,8-миДЕКЕМВРИ гр.Г.ОРЯХОВИЦА НЧ”НАПРЕДЪК1869” ТЛГ”АСЕН РАЗЦВЕТНИКОВ”РАЗГЛЕЖДАНЕ ТВОРБИ НА БЕЛЕЖИТИ АВТОРИ
ДЕКЕМВРИ гр.ПЕРНИК УЧАСТИЕ НА ХИП – ХОП СЪСТАВ ”ЕЛ`С ДЕНС “ В НАЦИОНАЛНИЯ ФЕСТИВАЛ ПО ТАНЦОВО ШОУ И ХИП-ХОП
13 – 23ДЕКЕМВРИ гр.Г.ОРЯХОВИЦА НЧ„НАПРЕДЪК1869” НОВОГОДИШЕН СПЕКТАКЪЛ „КОЛЕДА” ОТ МТ „АЛТЕРНАТИВА”
16-17ДЕКЕМВРИ гр.РАЗГРАД УЧАСТИЕ НА ХОР „СЛАВЯНСКО ЕДИНСТВО” В КОЛЕДЕН КОНЦЕРТ В РАЗГРАД
22 ДЕКЕМВРИ гр.Г.ОРЯХОВИЦА НЧ„НАПРЕДЪК1869” КОЛЕДЕН КОНЦЕРТ НА ФА”СИДЕР ВОЙВОДА” С УЧАСТИЕ НА ДЮФА „ГУСЛАРЧЕ”
ДЕКЕМВРИ НЧ„НАПРЕДЪК1869”ЗАЛА МУЗИКАЛНА ШКОЛА КЛАСОВИ КОЛЕДНИ ПРОДУКЦИИ НА ПРОФИЛ КЛАСИЧЕСКИ ИНСТРУМЕНТИ
ДЕКЕМВРИ гр.Г.ОРЯХОВИЦА НЧ„НАПРЕДЪК1869” КОЛЕДЕН КОНЦЕРТ НА СЪСТАВИТЕ ОТ ШКОЛАТА ПО ИЗКУСТВАТА
ДЕКЕМВРИ гр.Г.ОРЯХОВИЦА УЧАСТИЕ НА ГРУПА” ЕДЕЛВАЙС ”, МЪЖКА ПЕВЧЕСКА ГРУПА „Г.ИЗМИРЛИЕВ”, ГРУПА ЗА СТАРИ ГРАДСКИ ПЕСНИ „ОЧАРОВАНИЕ”   И ВОКАЛНО ТРИО „ЧАРОВЕН БЛЯН”В КОЛЕДНИ И НОВОГОДИШНИ КОНЦЕРТИ, организирани от Община Горна Оряховица
ДЕКЕМВРИ гр.В.ТЪНОВО УЧАСТИЕ НА СПОРТНИ ТАНЦИ „КСАНИ ДЕНС” В КОЛЕДНИ ИЗЯВИ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
21-23ДЕКЕМВРИ гр.Г.ОРЯХОВИЦАЦЪРКВА „СВ.ГЕОРГИ” ХОР „СЛАВЯНСКО ЕДИНСТВО”-КОЛЕДЕН КОНЦЕРТ
25ДЕКЕМВРИ гр.Г.ОРЯХОВИЦАЦЪРКВА „СВ.ГЕОРГИ” „БЪДНИ ВЕЧЕР В НАШИТЕ ДУШИ”-КОНЦЕРТ НА ФОРМАЦИЯ „ПАТИЛАНЦИ”
26 – 30 ДЕКЕМВРИ гр.СОФИЯ- ВИТОША УЧАСТИЕ НА МТ „АЛТЕРНАТИВА” В ЛАГЕР-ШКОЛА НА ВИТОША
ДЕКЕМВРИ Общ. гр.ГОРНА ОРЯХОВИЦА „КОЛЕДУВАНЕ” С МОМЧЕТАТА ОТ ДЮФА „ГУСЛАРЧЕ”
Advertisements

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: