КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА ДЕЙНОСТТА НА НЧ“НАПРЕДЪК-1869″ ЗА 2012 ГОДИНА

МЕСЕЦ

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

ДЕЙНОСТИ

ФИНАНСОВ ПЛАН

 

 

ЯНУАРИ

 

ЯНУАРИ

НЧ ”НАПРЕДЪК 1869” СМЕСЕНА ПРОДУКЦИЯ НА ШКОЛА ПО ИЗКУСТВАТА – ПРОФИЛ КЛАСИЧЕСКИ ИНСТРУМЕНТИ

ЯНУАРИ

НЧ ”НАПРЕДЪК 1869”МАЛКА ЗАЛА БЕСЕДА И ДИСКУСИЯ ПО ИЗБРАНА ТЕМА НА ДИСКУСИОНЕН КЛУБ ,,ПРАВА НА ГРАЖДАНИТЕ”

ФЕВРУАРИ

ФЕВРУАРИ

БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО РАДИО – СОФИЯ СЪВМЕСТЕН КОНЦЕРТ НА ВС “НОВА МУЗИКА” И БИГБЕНДА НА БНР Транспорт от Община Горна Оряховица

14 ФЕВРУАРИ

НЧ ”НАПРЕДЪК 1869” ЧЕСТВАНЕ ДЕНЯ НА ВЛЮБЕНИТЕ 14 – ФЕВРУАРИ – КОНЦЕРТ – СПЕКТАКЪЛ  НА МТ „АЛТЕРНАТИВА”, ГОРНООРЯХОВСКИЯ МЛАДЕЖКИ ПАРЛАМЕНТ  И БАЛЕТ ,,КАЛИНА” Озвучаване от Община Горна Оряховица200 лв. за украса сцена ,афиши и покани

15 ФЕВРУАРИ

ГАБРОВО

КОНЦЕРТ НА ФОРМАЦИЯ ЕЛ`С ДЕНС

ФЕВРУАРИ

НЧ” Напредък 1869” ОТКРИТИ УРОЦИ ПО ГРУПИ НА БАЛЕТ ,,ГРАЦИЯ”

ФЕВРУАРИ

НЧ ”НАПРЕДЪК 1869”МАЛКА ЗАЛА БЕСЕДА И ДИСКУСИЯ ПО ИЗБРАНА ТЕМА НА ДИСКУСИОНЕН КЛУБ ,,ПРАВА НА ГРАЖДАНИТЕ”

ФЕВРУАРИ

НЧ” Напредък 1869” ФОРУМ – ТЕАТЪР АГОРА

МАРТ

МАРТ

ОБЩ.Г.ОРЯХОВИЦА УЧАСТИЕ НА ФОРМАЦИЯ ”ЕЛ`С ДЕНС ” В КОНЦЕРТИТЕ ОРГАНИЗИРАНИ ОТ ОБЩИНА Г. ОРЯХОВИЦА ПО СЛУЧАЙ 3- ТИ МАРТ, 8-МИ МАРТ И ПЪРВА ПРОЛЕТ

МАРТ

НИШ, СЪРБИЯ УЧАСТИЕ НА ФОРМАЦИЯ ”ЕЛ`С ДЕНС В МЕЖДУНАРОДЕН ТАНЦОВ КОНКУРС В ГР. НИШ, СЪРБИЯ

МАРТ

НЧ ”НАПРЕДЪК 1869”ОБЩИНАГ. ОРЯХОВИЦА УЧАСТИЕ НА КЛУБ „БАЛКАНИКА” И ФТС ,,ГУСЛАРЧЕ” В ПРОЯВИ ПО СЛУЧАЙ 3-ТИ МАРТ И ДЕНЯ НА САМОДЕЕЦА

МАРТ

ЦЪРКВА ,,Св. ГЕОРГИ” / ГХГ „Н.КАРАНЕШЕВ” Г. ОРЯХОВИЦА ПРОЛЕТЕН КОНЦЕРТ НА ХОР „СЛАВЯНСКО ЕДИНСТВО”

МАРТ

ВЕЛИКО ТЪРНОВО УЧАСТИЕ НА КЛУБ ПО СПОРТНИ ТАНЦИ ,,КСАНИ ДЕНС” ЗА ДЕНЯ НА САМОДЕЕЦА

8 МАРТ

НЧ ”НАПРЕДЪК 1869” 8 – МАРТЕНСКО МАТИНЕ НА ШКОЛА ПО ИЗКУСТВАТА / КЛУБ ПО СПОРТНИ ТАНЦИ ,,КСАНИ ДЕНС”, БАЛЕТ ,,ГРАЦИЯ”, БАЛЕТ ,,КАЛИНА”, ФОРМАЦИЯ ,,ЕЛ`С ДЕНС” и др. 100 лв.  украса сцена и реклама озвучаване Община Горна Оряховица

МАРТ

НЧ ”НАПРЕДЪК 1869” КЛАСОВА ПРОДУКЦИЯ НА ШКОЛА ПО ИЗКУСТВАТА – ПРОФИЛ КЛАСИЧЕСКИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ПОВОД 8 – МИ МАРТ

МАРТ

ВЕЛИКО ТЪРНОВО УЧАСТИЕ НА КЛУБ ПО СПОРТНИ ТАНЦИ ,,КСАНИ ДЕНС” В ПРАЗНИКА НА ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО

21 МАРТ

МЛАДЕЖКИ ДОМ СРЕЩА РЕЦИТАЛ  НА ТВОРЧЕСКО ЛИТЕРАТУРНА ГРУПА „АСЕН РАЗЦВЕТНИКОВ” НА ТЕМА „ЖЕНИ – ГЕРОИНИ” С ПГЕЕ „М. В. ЛОМОНОСОВ“

22 МАРТ

НЧ ”НАПРЕДЪК 1869” КОНЦЕРТ НА ФА”СИДЕР ВОЙВОДА” ПО ПОВОД ПЪРВА ПРОЛЕТ Озвучаване от Община Горна Оряховица

МАРТ

НЧ ”НАПРЕДЪК 1869”МАЛКА ЗАЛА БЕСЕДА И ДИСКУСИЯ ПО ИЗБРАНА ТЕМА НА ДИСКУСИОНЕН КЛУБ ,,ПРАВА НА ГРАЖДАНИТЕ”

МАРТ

СОФИЯ СТОЛИЧНА БИБЛЕОТЕКА УЧАСТИЕ НА ВС ,,НОВА МУЗИКА” В ЛИТЕРАТУРНА ГОСТОПРИЕМНИЦА С ОРГАНИЗАТОР НЧ ,,Д-р ПЕТЪР БЕРОН 1926” ПОД ПАТРОНАЖА НА НАДЕЖДА ЗАХАРИЕВА Транспорт от Община Горна Оряховица

МАРТ

СОФИЯНМУ ,,ЛЮБОМИР ПИПКОВ” СЪВМЕСТЕН КОНЦЕРТ НА ВС ,,НОВА МУЗИКА” И ВЪЗПИТАНИЦИ НА НМУ ,,ЛЮБОМИР ПИПКОВ” Транспорт от Община Горна Оряховица

МАРТ

ГР. ВАРНА УЧАСТИЕ НА МОДЕРЕН БАЛЕТ „КАЛИНА” НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ПО МОДЕРЕН БАЛЕТ ГР. ВАРНА 500 лв. за транспортни разходи

27 МАРТ

НЧ ”НАПРЕДЪК 1869” МТ „АЛТЕРНАТИВА ПРЕДСТАВЯ ПРЕМИЕРА НА  „РАЙОННА БОЛНИЦА” от Христо Бойчев ПО ПОВОД 27 МАРТ – МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ТЕАТЪРА 200 лв. за. украса сцена ,афиши и поканиОзвучаване от Община Горна Оряховица

28 МАРТ

НЧ ”НАПРЕДЪК 1869” ПРОЛЕТЕН КОНЦЕРТ НА ВС ,,ПАТИЛАНЧЕТА” И ВС ,,ПАТИЛАНЦИ” Озвучаване от Община Горна Оряховица

АПРИЛ

1 АПРИЛ

ГХГ „Н.КАРАНЕШЕВ” Г. ОРЯХОВИЦА „ВЕСЕЛИТЕ КЛОУНИ” – СПЕКТАКЪЛ С УЧАСТИЕ НА МТ „АЛТЕРНАТИВА /изложба на карикатури и скечове / ПО ПОВОД 1 АПРИЛ – ДЕН НА ХУМОРА И САТИРАТА 200 лв. за консумативи, афиши, покани и др.Озвучаване от Община Горна Оряховица

АПРИЛ

БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО РАДИО – СОФИЯ СЪВМЕСТЕН КОНЦЕРТ НА ВС “НОВА МУЗИКА” И БИГБЕНДА НА БНР Транспорт от Община Горна Оряховица

11 – 15 АПРИЛ

АНТАЛИЯ, ТУРЦИЯ УЧАСТИЕ НА ХОР „СЛАВЯНСКО ЕДИНСТВО” в 4-ти международен хоров фестивал в Анталия, Турция транспорт от спонсори

АПРИЛ

В.ТЪРНОВО УЧАСТИЕ НА КЛУБ „БАЛКАНИКА“ ВЪВ  ВТОРИ КОНКУРС ,,БОЛЯРСКО НАДИГРАВАНЕ” ЗА ФОЛКЛОРНИ КЛУБОВЕ И СЪСТАВИ

АПРИЛ

ГР. ПЛОВДИВ УЧАСТИЕ НА ФОРМАЦИЯ” ЕЛ`С ДЕНС ” В НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ПО ТАНЦОВО ИЗКУСТВО

АПРИЛ

ГОРНА ОРЯХОВИЦА УЧАСТИЕ НА ФТС ,,ГУСЛАРЧЕ” В ИЗЯВИ ПОСЛУЧАЙ ВЕЛИКДЕНСКИТЕ ПРАЗНИЦИ

АПРИЛ

МЛАДЕЖКИ ДОМГ. ОРЯХОВИЦА УЧАСТИЕ НА ВС ,,ПАТИЛАНЧЕТА” И ВС ,,ПАТИЛАНЦИ” ВЪВ ВЕЛИКДЕНСКИТЕ ПРАЗНИЦИ

АПРИЛ

ВАРНА УЧАСТИЕ НА БАЛЕТ „ГРАЦИЯ” В НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ПО ТАНЦОВО ИЗКУСТВО ВЪВ ВАРНА

АПРИЛ

ШУМЕН УЧАСТИЕ НА БАЛЕТ ,,КАЛИНА” В НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС – ШУМЕН

АПРИЛ

пловдив УЧАСТИЕ НА БАЛЕТ ,,КАЛИНА” В НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ,,ДЪГА ОТ ТАЛАНТИ” – пловдив

АПРИЛ

Арад,Румъния Участие НА БАЛЕТ „ГРАЦИЯ” в Международен конкурс по музика и танци ”Сребърно кокиче” в град Арад, Румъния

АПРИЛ

ТЪРГОВИЩЕ УЧАСТИЕ НА ШИ В НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ,,МАГИЯТА НА ПЕСЕНТА” – ТЪРГОВИЩЕ

АПРИЛ

СВИЩОВ УЧАСТИЕ НА ШИ В НАЦИОНАЛНИЯТ КОНКУРС ЗА МЛАДИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ПОПУЛЯРНА ПЕСЕН ,,ЗВЕЗДИЦИ ЗА ЛОРА” – СВИЩОВ

22 АПРИЛ

18.00 Ч.

НЧ ”НАПРЕДЪК 1869” ПРЕМИЕРА НА МТ „ АЛТЕРНАТИВА” – „Най-чудното чудо” от Ст. Цанев 1 000 лв. за сценография, музика и реквизит

24 АПРИЛ

ЦДГ ,,ЕЛЕНА ГРЪНЧАРОВА” СРЕЩА РЕЦИТАЛ НА ТЛГ „АСЕН РАЗЦВЕТНИКОВ” ВЪВ ВРЪЗКА С ПРАЗНИКА НА ДЕТСКАТА КНИГА.

29 АПРИЛ

НЧ ”НАПРЕДЪК 1869” КОНЦЕРТ ПО ПОВОД МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА БАЛЕТА НА БАЛЕТ „ГРАЦИЯ” , БАЛЕТ „КАЛИНА”, КЛУБ ПО СПОРТНИ ТАНЦИ ,,КСАНИ ДЕНС” Озвучаване от Община Горна Оряховица

30 АПРИЛ

2  МАЙ

ГР.ХАСКОВО УЧАСТИЕ НА ФОРМАЦИЯ ,,ЕЛ`С ДЕНС” В 10-ТИ НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА КАМЕРНИЯ ТАНЦ РАЗДЕЛ ,,ТАНЦОВО ШОУ”

МАЙ

МАЙ

БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО РАДИО – СОФИЯ СЪВМЕСТЕН КОНЦЕРТ НА ВС “НОВА МУЗИКА” И БИГБЕНДА НА БНР Транспорт от Община Горна Оряховица

3 МАЙ

ГРАД ОПРЕДЕЛЕН ОТ ЦИОФФ УЧАСТИЕ НА ФА „СИДЕР ВОЙВОДА” В VI –ТИ НАЦИОНАЛЕН ПРЕГЛЕД НА ФОЛКЛОРНИТЕ АНСАМБЛИ 800 лв. – транспортни разходи

МАЙ

РУСЕ УЧАСТИЕ НА ПРОФИЛ КЛАСИЧЕСКИ БАЛЕТ „ГРАЦИЯ” В КОНКУРС  НА ШКОЛИТЕ ПО ИЗКУСТВА ОТ СЕВЕРОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ – РУСЕ

МАЙ

НЧ ”НАПРЕДЪК 1869” ГОДИШЕН КОНЦЕРТ НА ПРОФИЛ КЛАСИЧЕСКИ БАЛЕТ „ГРАЦИЯ” Озвучаване от Община Горна Оряховица

МАЙ

ТУРЦИЯ УЧАСТИЕ НА КЛАСИЧЕСКИ БАЛЕТ „ГРАЦИЯ” ВЪВ ФЕСТИВАЛ С КОНКУРСЕН ХАРАКТЕР В ТУРЦИЯ

МАЙ

ДОБРИЧ УЧАСТИЕ НА ШИ В КОНКУРС „ САРАНДЕВ” – ДОБРИЧ

МАЙ

КУБРАТ УЧАСТИЕ НА ШИ В КОНКУРС „МЕДНИ ГЛАСЧЕТА” – КУБРАТ

МАЙ

РУСЕ УЧАСТИЕ НА МОДЕРЕН БАЛЕТ „КАЛИНА” В МЕЖДУНАРОДЕН ТАНЦОВ ФЕСТИВАЛ ,,ТАНЦУВАЩА РЕКА” – ГР. РУСЕ

МАЙ

ГАБРОВО УЧАСТИЕ НА ФТС ,,ГУСЛАРЧЕ” ,ФОРМАЦИЯ ,,ЕЛ`С ДЕНС” и БАЛЕТ „ГРАЦИЯ” В ДЕФИЛЕ – ШЕСТВИЕ ПО ПОВОД СЕДМИЦАТА НА ХУМОРА, САТИРАТА И ИЗКУСТВАТА

МАЙ

ГР.БУРГАС УЧАСТИЕ НА ФОРМАЦИЯ” ЕЛ`С ДЕНС “ В 13-ТИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА КЛАСИЧЕСКИ, ХАРАКТЕРЕН, СЪВРЕМЕНЕН ТАНЦ И ФРИЙ ДЕНС /МОМН/ 

МАЙ

НЧ ,,НАПРЕДЪК 1869” ГОДИШНА ПРОДУКЦИЯ НА КЛУБ ПО СПОРТНИ ТАНЦИ ,,КСАНИ ДЕНС” Озвучаване от Община Горна Оряховица100 лв. за покани и украса

24 МАЙ

ОБЩИНА Г.ОРЯХОВИЦА УЧАСТИЯ НА ЧИТАЛИЩНИ СЪСТАВИ В ПРАЗНИЧНИ ПРОЯВИ, ОРГАНИЗИРАН ОТ ОБЩИНА Г.ОРЯХОВИЦА , ПО СЛУЧАЙ ТЪРЖЕСТВЕНОТО ЧЕСТВАНЕ НА ДЕНЯ НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ И БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА

24 МАЙ

НЧ ”НАПРЕДЪК 1869” КЛАСОВА ПРОДУКЦИЯ НА ШКОЛАТА ПО ИЗКУСТВА – ПРОФИЛ КЛАСИЧЕСКИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ДЕНЯ НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ И БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА

28 – 29 МАЙ

пл. ,,ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ” УЧАСТИЯ НА ЧИТАЛИЩНИ СЪСТАВИ В ПРОЯВИ, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ ОБЩИНА Г. ОРЯХОВИЦА  ЗА ПРАЗНИКА НА ГРАДА

25,26 и 27 МАЙ

Г.ОРЯХОВИЦАНЧ ”НАПРЕДЪК 1869” VІІ МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА ПОПУЛЯРНА ПЕСЕН ,,НОВА МУЗИКА”  40 000 лв.  .за Рекламни материали; Озвучаване; Осветление; Награден фонд;Хонорари на международно жури;Пътни и командировки на жури;Разходи, свързани с пребиваването на гости от чужбина; Коктейл за гости и възпитаници; Цветя и плакети.

29 МАЙ

Г.ОРЯХОВИЦА КОНЦЕРТ НА ФА “СИДЕР ВОЙВОДА” ПО ПОВОД ПРАЗНИКА НА ГРАД ГОРНА ОРЯХОВИЦА Озвучаване от Община Горна Оряховица

29 МАЙ

Г.ОРЯХОВИЦА УЧАСТИЕ НА МТ „АЛТЕРНАТИВА  – ПОСЛУЧАЙ 30 МАЙ – ФЕСТИВАЛ НА СУДЖУКА – водещ СИМЕОН ХРИСТОВ и  скечове

МАЙ

НЧ ,,НАПРЕДЪК 1869” ГОДИШНИ ПРОДУКЦИИ НА ШКОЛАТА ПО ИЗКУСТВА

ЮНИ

1 ЮНИ

Г.ОРЯХОВИЦА 1 ЮНИ – ДЕН НА ДЕТЕТО –ДЕТСКА  РАБОТИЛНИЧКА, ИГРИ и ЗАВАБЛЕНИЯ на  МТ „АЛТЕРНАТИВА” ЗА ВСИЧКИ ДЕЦА ОТ Г.ОРЯХОВИЦА, СЪВМЕСТНО С ОБЩИНАТА 600 лв.озвучаване, консумативи, награди и др.

1 ЮНИ

НЧ ,,НАПРЕДЪК 1869” УЧАСТИЕ НА КЛАСИЧЕСКИ БАЛЕТ „ГРАЦИЯ”, КЛУБ ПО СПОРТНИ ТАНЦИ ,,КСАНИ ДЕНС”, БАЛЕТ ,,КАЛИНА”  В КОНЦЕРТ ПО ПОВОД ДЕНЯ НА ДЕТЕТО Озвучаване от Община Горна Оряховица

ЮНИ

НЧ ,,НАПРЕДЪК 1869” ГОДИШЕН КОНЦЕРТ НА БАЛЕТ ,,КАЛИНА” 200 лв. за украса сценаОзвучаване от Община Горна Оряховица

1 ЮНИ

ГР. В.ТЪРНОВО УЧАСТИЕ НА” ЕЛ`С ДЕНС В КОНЦЕРТА ПО СЛУЧАЙ ПРАЗНИКА НА ДЕТЕТО

ЮНИ

НИШ, СЪРБИЯ УЧАСТИЕ НА ФОРМАЦИЯ ”ЕЛ`С ДЕНС В МЕЖДУНАРОДЕН ТАНЦОВ КОНКУРС В ГР. НИШ, СЪРБИЯ

ЮНИ 15-19

ГР. НЕСЕБЪР УЧАСТИЕ НА ФОРМАЦИЯ ”ЕЛ`С ДЕНС “ В ФЕСТИВАЛ С КОНКУРСЕН ХАРАКТЕР  /МОМН/

1-5 ЮНИ

АРБАНАСИ УЧАСТИЕ В КОНКУРСНАТА ПРОГРАМА НА ФТС ,,ГУСЛАРЧЕ” НА ФЕСТИВАЛА ,,АРБАНАСИ ПЕЕ И ТАНЦУВА” 50 лв. транспортни разходи

1-5 ЮНИ

КАВАРНА УЧАСТИЕ НА МТ „АЛТЕРНАТИВА” В ТЕАТРАЛЕН ФЕСТИВАЛ ГР. КАВАРНА – 1-5 ЮНИ 1550 лв.транспорт, 1 нощувка и др.

10-13 ЮНИ

ВАРНА УЧАСТИЕ НА  МТ „АЛТЕРНАТИВА” В VІІІ-МОТО НАЦИОНАЛНО ИЗЛОЖЕНИЕ ВЪВ ВАРНА – 10-13 ЮНИ 2010 Г.

13 ЮНИ

КП ,,Ф. ТОТЮ ВОЙВОДА” АВТОРСКИ РЕЦИТАЛ  НА ТВОРЧЕСКО ЛИТЕРАТУРНА ГРУПА „АСЕН РАЗЦВЕТНИКОВ” НА ТЕМА ,,МОЯТ РОДЕН ГРАД”

15 ЮНИ

ТРЯВНА УЧАСТИЕ НА ТВОРЧЕСКО ЛИТЕРАТУРНА ГРУПА „АСЕН РАЗЦВЕТНИКОВ” В СЛАВЕЙКОВИТЕ ПРАЗНИЦИ

ЮНИ

НЧ ”НАПРЕДЪК 1869” ГОДИШЕН КОНЦЕРТ НА ШКОЛА ПО ИЗКУСТВАТА 100 лв. за реклама, украса сцена и декорОзвучаване от Община Горна Оряховица

ЮНИ

НЧ ”НАПРЕДЪК 1869” /ГХГ „Н.КАРАНЕШЕВ” Г. ОРЯХОВИЦА ПРОМОЦИЯ НА ПРОГРАМАТА НА ХОР „СЛАВЯНСКО ЕДИНСТВО” ЗА ХОРОВИЯ КОНКУРС В ШПИТАЛ, АВСТРИЯ

ЮНИ

НЧ ,,БРАТЯ ГРЪНЧАРОВИ”, ГОРНА ОРЯХОВИЦА УЧАСТИЕ НА КЛУБ ПО СПОРТНИ ТАНЦИ ,,КСАНИ ДЕНС”, ФТС ,,ГУСЛАРЧЕ” В НАЦИОНАЛЕН ДЕТСКИ ФЕСТИВАЛ РЯХОВЧЕ

ЮНИ

НЧ ,,БРАТЯ ГРЪНЧАРОВИ”, ГОРНА ОРЯХОВИЦА УЧАСТИЕ НА КЛУБ „БАЛКАНИКА” В ТРЕТИ ФЕСТИВАЛ НА ФОЛКЛОРНИТЕ КЛУБОВЕ НАДИГРАВАНЕ „ФОЛКЛОРНА БРОЕНИЦА”

ЮНИ

НЧ ”НАПРЕДЪК 1869” ГОДИШЕН КОНЦЕРТ НА ПРОФИЛ ,,КЛАСИЧЕСКИ ИНСТРУМЕНТИ” ПРИ ШКОЛА ПО ИЗКУСТВАТА

23 ЮНИ

НЧ ”НАПРЕДЪК 1869” ГОДИШЕН КОНЦЕРТ НА ФА „СИДЕР ВОЙВОДА” Озвучаване от Община Горна Оряховица

26 ЮНИ – 1 ЮЛИ

БАЛЧИК УЧАСТИЕ НА ФОРМАЦИЯ ”ЕЛ`С ДЕНС“ В ФЕСТИВАЛ „УСМИВКИТЕ НА МОРЕТО“

ЮЛИ

ЮЛИ

ГЪРЦИЯ ТУРНЕ НА ФА”СИДЕР ВОЙВОДА” В ГЪРЦИЯ 3 500 лв. – транспортни разходи

ЮЛИ

УНГАРИЯ ТУРНЕ НА МТ „АЛТЕРНАТИВА”

5 – 8 ЮЛИ

Шпитал, Австрия УЧАСТИЕ НА ХОР „СЛАВЯНСКО ЕДИНСТВО” в 49-тия международен хоров конкурс в Шпитал, Австрия. 3 500 лв. – транспортни разходи

АВГУСТ

06 – 12  АВГУСТ

ГОРНА ОРЯХОВИЦА Пети МЕЖДНУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ НА МЛАДЕЖКИТЕ АМАТЬОРСКИ ТЕАТРИ В ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА 3 000 лв. в т.ч.  обяд за 100 участника, блузи с лого – 100 бр. и награден фонд

АВГУСТ

ЦАРЕВО УЧАСТИЕ НА КЛАСИЧЕСКИ БАЛЕТ „ГРАЦИЯ” ВЪВ ФЕСТИВАЛ В ЦАРЕВО

28 АВГУСТ

3 СЕПТЕМВРИ

БАЛЧИК УЧАСТИЕ НА ФОРМАЦИЯ ”ЕЛ`С ДЕНС“ В МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕТСКИ ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА „ТРИКСИ”

СЕПТЕМВРИ

20 СЕПТЕМВРИ

НЧ ”НАПРЕДЪК 1869” СПЕКТАКЪЛ – НА МТ „АЛТЕРНАТИВА” ПО СЛУЧАЙ ОТКРИВАНЕТО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА

СЕПТЕМВРИ

ВЕЛИКО ТЪРНОВО КОНЦЕРТ НА ФОРМАЦИЯ ”ЕЛ`С ДЕНС”

СЕПТЕМВРИ

ГР.ПРИМОРСКО УЧАСТИЕ НА ФОРМАЦИЯ ”ЕЛ`С ДЕНС“ В НАЦИОНАЛЕН ТАНЦОВ ТУНИР “ХАРМОНИЯ И СИЛА” /БТО/

СЕПТЕМВРИ

с. ОВЧА МОГИЛАОБЩИНА СВИЩОВ УЧАСТИЕ НА ФТС ,,ГУСЛАРЧЕ”  ВЪВ ФЕСТИВАЛ ЗА ДЕТСКИ И МЛАДЕЖКИ ФОЛКЛОР ,,С ПЕСНИ И ТАНЦИ В ОВЧА МОГИЛА” 250 лв. -транспортни разходи

СЕПТЕМВРИ

ПЛЕВЕН УЧАСТИЕ НА КЛУБ „БАЛКАНИКА“ВЪВ ВТОРИ ФЕСТИФАЛ „МИЗИЯ ПЕЕ И ТАНЦУВА“

ОКТОМВРИ

1 ОКТОМВРИ

Г. ОРЯХОВИЦА УЧАСТИЕ НА ТВОРЧЕСКО ЛИТЕРАТУРНА ГРУПА „АСЕН РАЗЦВЕТНИКОВ” ГРУПА „ЕДЕЛВАЙС” и ГСГП „ОЧАРОВАНИЕ” ПО СЛУЧАЙ МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА

1 ОКТОМВРИ

НЧ „НАПРЕДЪК 1869” УЧАСТИЕ НА ФОРМАЦИЯ ”ЕЛ`С ДЕНС“ В КОНЦЕРТ ПОСВЕТЕН НА ДЕНЯ НА МУЗИКАТА

ОКТОМВРИ

НЧ ”НАПРЕДЪК 1869” БЛАГОТВОРИТЕЛЕН КОНЦЕРТ НА ШКОЛА ПО ИЗКУСТВАТА  И МТ „АЛТЕРНАТИВА” Озвучаване от Община Горна Оряховица

ОКТОМВРИ

НЧ ”НАПРЕДЪК 1869” ОТКРИТИ УРОЦИ ПО ГРУПИ НА БАЛЕТ ,,ГРАЦИЯ”

29 ОКТОМВРИ

предНЧ „НАПРЕДЪК 1869” „ДЕН НА СОЛИДАРНОСТТА” – КОНЦЕРТ-СПЕКТАКЪЛ С УЧАСТИЕТО НА МТ „АЛТЕРНАТИВА” и  НПО ОТ РЕГИОНА НА ОТКРИТО Озвучаване от Община Горна Оряховица500 лв. за украса сцена, афиши, дипляни и  покани

НОЕМВРИ

1 НОЕМВРИ

НЧ „НАПРЕДЪК 1869” КОНЦЕРТ НА ЧИТАЛИЩНИТЕ КОЛЕКТИВИ ПО ПОВОД 1 – ВИ НОЕМВРИ – ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ КЛУБ ПО СПОРТНИ ТАНЦИ ,,КСАНИ ДЕНС”, ВС ,,ПАТИЛАНЧЕТА” И ВС ,,ПАТИЛАНЦИ”,  БАЛЕТ ,,ГРАЦИЯ”, БАЛЕТ ,,КАЛИНА”, ФОРМАЦИЯ ”ЕЛ`С ДЕНС“ и др. озвучаване от Община Горна Оряховица

1 НОЕМВРИ

ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО СЪВМЕСТНО МЕРОПРИЯТИЕ НА ТЛГ ,,АСЕН РАЗЦВЕТНИКОВ” С ТУРИСТИЧЕСКИ ХОР”БОЖУР” ЗА ДЕНЯ НА БУДИТЕЛИТЕ.

1 НОЕМВРИ

НЧ „НАПРЕДЪК 1869” КЛАСОВА ПРОДУКЦИЯ НА ШКОЛАТА ПО ИЗКУСТВА – ПРОФИЛ КЛАСИЧЕСКИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА 1 – ВИ НОЕМВРИ – ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

2 НОЕМВРИ

ДРАГАНОВО УЧАСТИЕ НА ТЛГ „АСЕН РАЗЦВЕТНИКОВ” В ПРАЗНИК ВЪВ ВРЪЗКА С РОЖДЕНИЕТО НА АСЕН РАЗЦВЕТНИКОВ

19 НОЕМВРИ

НЧ „НАПРЕДЪК 1869” УЧАСТИЕ НА ПРОФИЛ КЛАСИЧЕСКИ ИНСТРУМЕНТИ ПРИ ШИ В ПРАЗНИЧЕН КОНЦЕРТ ПГЕЕ „М. В. Ломоносов” град Горна Оряховица

НОЕМВРИ

ПАЗАРДЖИК УЧАСТИЕ НА КЛУБ „БАЛКАНИКА“ ВЪВ ФЕСТИФАЛ „ТРАКИЙСКА БРОЕНИЦА“

30 НОЕМВРИ

ВАРНА УЧАСТИЕ НА МТ „АЛТЕРНАТИВА” ВЪВ ФЕСТИВАЛА „ИЗКУСТВО БЕЗ ГРАНИЦИ” – ВАРНА

ДЕКЕМВРИ

ДЕКЕМВРИ

НЧ „НАПРЕДЪК 1869” КЛАСОВИ КОЛЕДНИ ПРОДУКЦИИ НА ШИ

ДЕКЕМВРИ

НЧ „НАПРЕДЪК 1869” ОТКРИТИ УРОЦИ ПО ГРУПИ НА БАЛЕТ ,,ГРАЦИЯ”

ДЕКЕМВРИ

ГОРНА ОРЯХОВИЦА И ВЕЛИКО ТЪРНОВО УЧАСТИЕ НА” ЕЛ`С ДЕНС “ КЛУБ ПО СПОРТНИ ТАНЦИ ,,КСАНИ ДЕНС”  В КОЛЕДНИ КОНЦЕРТИ В ГОРНА ОРЯХОВИЦА И ВЕЛИКО ТЪРНОВО

13 – 23

ДЕКЕМВРИ

НЧ „НАПРЕДЪК 1869”/ ЦДГ В Г. ОРЯХОВИЦА НОВОГОДИШЕН СПЕКТАКЪЛ „КОЛЕДА сега”  от МТ „АЛТЕРНАТИВА” 1 000 лв. в т.ч.сценография, музика и реквизит

20 – 23 ДЕКЕМВРИ

НЧ „НАПРЕДЪК 1869” КОЛЕДНИ ПРОДУКЦИИ НА ЧИТАЛИЩНИТЕ СЪСТАВИ озвучаване от Община Горна Оряховица

ДЕКЕМВРИ

ЦЪРКВА “СВ.ГЕОРГИ”Г. ОРЯХОВИЦА КОЛЕДЕН КОНЦЕРТ НА ХОР „СЛАВЯНСКО”

ДЕКЕМВРИ

НЧ „РАЗВИТИЕ1869” гр. РАЗГРАД Съвместен коледен концерт с хор „Железни струни” – РАЗГРАД

25 ДЕКЕМВРИ

ЦЪРКВА ,,СВ.ГЕОРГИ”Г. ОРЯХОВИЦА “БЪДНИ ВЕЧЕР В НАШИТЕ ДУШИ” – КОНЦЕРТ НА ВОКАЛЕН СЪСТАВ „НОВА МУЗИКА” В ЦЪРКВАТА “СВ.ГЕОРГИ”

26 – 30 ДЕКЕМВРИ

ВИТОША, СОФИЯ УЧАСТИЕ НА МТ „АЛТЕРНАТИВА” В ЛАГЕР-ШКОЛА НА ВИТОША

Advertisements

2 Коментари to “КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА ДЕЙНОСТТА НА НЧ“НАПРЕДЪК-1869″ ЗА 2012 ГОДИНА”

  1. Върбан Прасков Says:

    това е копирано от 2010 г и не е актуалния план

    • dreux70 Says:

      Здравейте…този план е актуалния..вижте за справка датите на МК „Нова музика“, и както добре знаем това е план, а не отчет…така че има дейности, които са оптаднали и други нови дейности..И НЕ Е НУЖЕН ТОЗИ КОМЕНТАР!

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: